20:39:05 - دوشنبه 1 ژانویه 2018
خلاصه گزارشی از مجموعه عملکرد تشکیلات “گاموح” در سال 2017 میلادی
آژانس خبری پنجاه میلیون تورک آزربایجانی, [02.01.18 23:59] ✅ خلاصه گزارشی از مجموعه عملکرد تشکیلات “گاموح” در سال 2017 میلادی

آژانس خبری پنجاه میلیون تورک آزربایجانی, [02.01.18 23:59]
✅ خلاصه گزارشی از مجموعه عملکرد تشکیلات “گاموح” در سال 2017 میلادی

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH