19:59:55 - شنبه 10 فوریه 2018
بیانیه جمعی از فعالین وجوانان حرکت ملی آزربایجان جنوبی درباره اعتراضات اخیر
به گزارش 50 میلیون بیانیه جمعی از فعالین وجوانان حرکت ملی آزربایجان جنوبی درباره اعتراضات اخیر بدین شرح میباشد: با بررسی تاریخ معاصر ایران متوجه می شویم که آزربایجان به عنوان پیشرو تمامی حرکات اجتماعی در ایران بوده و از حرکات مشروطه تا انقلاب ۵۷ اساسی ترین نقش را در جریانات روشنفکری داشته است اما مطالعه […]

به گزارش 50 میلیون بیانیه جمعی از فعالین وجوانان حرکت ملی آزربایجان جنوبی درباره اعتراضات اخیر بدین شرح میباشد:

با بررسی تاریخ معاصر ایران متوجه می شویم که آزربایجان به عنوان پیشرو تمامی حرکات اجتماعی در ایران بوده و از حرکات مشروطه تا انقلاب ۵۷ اساسی ترین نقش را در جریانات روشنفکری داشته است اما مطالعه تاریخ معاصر حقیقتی دیگر را نیز آشکار می سازد وآن اینکه پیشقراولی آزربایجان در جریانات و مبارزات اجتماعی وسیاسی، نه تنها سودی برای آزربایجان نداشته است بلکه خود بعنوان عاملی برای عقب ماندگی آزربایجان تبدیل شده است و متاسفانه علت اکثر شکستهای ملت آزربایجان اعتماد بی جا به جریانات مرکزگرا بوده است و حقیقتی غیر قابل انکار اینکه جریانات مرکزگرا آزربایجان را بعنوان طعمه ای برای نیل به اهدافشان استفاده کرده اند.
جنبش مشروطه و کشتار آزربایجانیان و قهرمانان و روشنفکران آزربایجانی، سرکوب حرکت آزادیخواهانه شیخ محمد خیابانی، کشتار هزاران آزربایجانی توسط رژیم پهلوی که تنها گناهشان تشکیل دولتی خودمختار برای سعادت آزربایجان بود، انقلاب اسلامی ایران وکشتار آزربایجانیان هم به هنگام مبارزه برای ازبین بردن سلطنت پهلوی و هم بعداز آن در مبارزه با دیکتاتوری ولایت فقیه تحت نام جنبش خلق مسلمان، همگی حقایقی است که هنوز هم در حافظه ملت بزرگ آزربایجان برجای مانده است. آری حاصل این تلاشها ریخته شدن خون هزاران آزربایجانی و تسلط جریانات آنتی تورک بر ملت آزربایجان بود.
شکستی که علت آن فریب دادن مردم آزربایجان با وعده های دروغین توسط جریانات مرکزگرا درشرایط بحرانی ایران انجام می شد، ازسویی شکستهای تحمیل شده به وطنمان آزربایجان، و از سوی دیگر تبعیضات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حکومت اسلامی سبب آفرینش حرکتی اجتماعی با نگرش ملی در آزربایجان شد، آفرینش این حرکت باعث شد تا ملت آزربایجان توسط جریانی ملی دغدغه های خود را فریاد بزند. دغدغه هایی که در ابتدا تنها منشا اقتصادی داشت که بعدها با اضافه شدن خواستهای فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، سیاسی و…. ادامه یافته و اکنون نیز بعنوان اصلی ترین جریان فکری آزربایجان می باشد.
حال وطنمان آزربایجان در شرایط حساسی قرار دارد و عدم تصمیم گیری و عمل مناسب بی شک می تواند آخرین امید را برای از بین بردن استعمار و رهایی از یوغ ستم و ظلم شوونیسم فارس از بین ببرد.
بی شک این تصمیم توسط فعالین ملی آزربایجان و حرکت ملی آزربایجان تنها و تنها برای سعادت آزربایجان خواهد بود زیرا آزربایجان دیگر نمی تواند اشتباه کند و هر اشتباهی می تواند برابر با نابودی ملت بزرگ آزربایجان باشد. بهترین معیار برای تصمیم گیری و عمل مناسب بی شک بررسی منافع ملی آزربایجان و حافظه تاریخی بدست آمده از تاریخ معاصر می باشد.
دی ماه سال جاری اغتشاشاتی در شهر های ایران رخ داد که در ظاهر علت اصلی آن نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی بود، هرچند وجود این نارضایتی در بین ملل ساکن در ایران ملموس بود اما حقایقی دیگر در پشت پرده این جریانات وجود داشت و آن اینکه این اعتراضات توسط بخشی از بدنه حکومت و با اهداف ذیل برنامه ریزی شده بود:

۱- تضعیف دولت و تلاش برای گرفتن امتیازاتی که در تعیین رهبری نقش خواهد داشت با توجه به اینکه رهبر فعلی ایران در وضعیت مناسب جسمانی قرار ندارد

۲- تخلیه پتانسیل های موجود در ملت که به علت فشار های اقتصادی و…در هر لحظه امکان انفجار آن وجود داشت

۳- شناسایی افرادی که می توانند نقش کلیدی در اعتراضات داشته باشند

۴- ایجاد انسجام درون حکومتی از طریق ایجاد بحران، روشی که در حدود ۴ دهه حکومت اسلامی توسط رهبران آن انجام می شود
اما هر چند حکومت چنین اهدافی را دنبال میکرد اپوزسیون ایران نیز پس از شروع اعتراضات خود ساخته حکومت سعی کرد تا از این فرصت استفاده کرده و این اعتراضات را تبدیل به فرصتی برای ضربه زدن به حکومت کند. البته ادامه این اغتشاشات که نه دارای هدفی مشخص و نه شیوه مبارزه ای خاصی بود با سر داده شدن شعارهایی پیگیری شد که بیش از همه نگرانی ملت آزربایجان بخصوص فعالین حرکت ملی آزربایجان را افزایش داد
شعارهایی همچون ما آریایی هستیم عرب نمی پرستیم، نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، روحت شاد رضا شاه و… نشان داد که این اعتراضات نه تنها نشانی از آینده ای با معیار دمکراسی در ایران را طرح نمی کند بلکه احتمال ظهور دیکتاتوری جدید و اینبار با طرحی جدید در قالب فکری مانند سلطنت طلب و یا جمهوری ایرانی وجود دارد و این مسئله را برای ملت تورک آشکارا مشخص کرد که چنین اعتراضاتی نمی تواند مرحمی برای دردهای آزربایجان باشد.
این شعارها و رفتار های اپوزسیون هشدار جدیدی برای ملت آزربایجان بود و حقیقتی را آشکار می کرد و آن اینکه هیچ یک از اپوزسیون و مخالفان حکومتی همانند حکومت جمهوری اسلامی ایران تحمل آزربایجانی آزاد را ندارد.

حال ما جمعی از فعالین حرکت ملی آزربایجان ضمن دعوت از فعالین به هوشیاری، تصمیم به دور از احساسات و هیجانات اعلام می کنیم برای به دور ماندن از تصمیم اشتباه با توجه به تاریخ و عدم تکرار اشتباه، ضمن درک وضعیت اقتصادی آزربایجان به هیچ وجه اجازه سو استفاده از حرکت ملی آزربایجان را توسط حکومت اسلامی و اپوزسیون آن را نخواهیم داد.
وضعیت اسفناک اقتصادی ملت آزربایجان و سایر مشکلات آزربایجان مانند وضعیت دریاچه اورمیه سبب نخواهد شد تا بار دیگر فریب جریانات مرکز گرا را خورده و دوباره خون آزربایجان به نفع جریانات مرکز گرا ریخته شود.
از اینرو ما جمعی از فعالین و جوانان حرکت ملی آزربایجان جنوبی طرفدار صبر و اقدام به موقع بوده و تنها برای رهایی ملت آزربایجان و به هنگام رهایی قیام خواهیم کرد، البته این نکته را نیز یادآور می شویم که ما جوانان آزربایجانی برای شرایط خاص آماده بوده و بی شک ملت آزربایجان با شعار های مرکز گرایانه همراه نخواهد شد و در صورت سر داده شدن هر گونه شعار انحرافی و تلاش جریان های ایران گرا برای تحریف خواست های مردم آزربایجان وارد میدان شده و شعارهایی را با مضمون ملی و رهایی و استقلال سر خواهیم داد.
پس صبر با هوشیاری را توصیه کرده و از هرگونه تصمیم نابجا که ملت آزربایجان را قربانی خواست های مرکز گرایانه کند مخالف خواهیم بود.

جمعی از فعالین و جوانان حرکت ملی آزربایجان جنوبی

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH