18:15:37 - یکشنبه 11 فوریه 2018
از ورود غیرقانونی بیش از دو هزار نفر به ترکیه جلوگیری شد
به گزارش 50 میلیون ستاد مشترک ارتش ترکیه با انتشار گزارش «فعالیت‌های روزانه» در پایگاه اینترنتی خود، اعلام کرد: 2 هزار 299 نفر که قصد ورود غیرقانونی از سوریه به خاک کشور و همچنین 7 نفر دیگر که قصد خروج غیرقانونی از ترکیه به خاک این کشور را داشتند، دستگیر شده اند. در همین راستا از […]

به گزارش 50 میلیون ستاد مشترک ارتش ترکیه با انتشار گزارش «فعالیت‌های روزانه» در پایگاه اینترنتی خود، اعلام کرد: 2 هزار 299 نفر که قصد ورود غیرقانونی از سوریه به خاک کشور و همچنین 7 نفر دیگر که قصد خروج غیرقانونی از ترکیه به خاک این کشور را داشتند، دستگیر شده اند.

در همین راستا از ورود غیرقانونی 26 نفر از عراق و 4 تن دیگر از ایران به ترکیه جلوگیری شد.

همچنان از ورود غیرقانونی 15 نفر از ترکیه به یونان جلوگیری شده و 143 تن دیگر قصد داشتند به طور غیر قانونی از ترکیه به یونان سفر کنند، نیز دستگیر شدند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH