19:13:51 - یکشنبه 11 مارس 2018
وضعیت بهداشتی میدان دواب بناب بحرانیست
به گزارش 50 میلیون رئیس اداره دامپزشکی بناب گفت با توجه به ورود انواع دام‌های سبک و سنگین از سایر استان‌های کشور به این میدان ایجاد و راه‌اندازی ایستگاه قرنطیه ضدعفونی دام در این مکان ضروری است. وی با بیان اینکه شهرداری به این مجموعه صرفاً به عنوان منبع درآمد نگاه می‌کند؛ افزود: شهرداری باید […]

به گزارش 50 میلیون رئیس اداره دامپزشکی بناب گفت با توجه به ورود انواع دام‌های سبک و سنگین از سایر استان‌های کشور به این میدان ایجاد و راه‌اندازی ایستگاه قرنطیه ضدعفونی دام در این مکان ضروری است.

وی با بیان اینکه شهرداری به این مجموعه صرفاً به عنوان منبع درآمد نگاه می‌کند؛ افزود: شهرداری باید با واگذاری این مجموعه بطور طولانی مدت به بخش خصوصی نسبت به تکمیل زیرساخت‌های لازم میدان دواب توسط بخش خصوصی اقدام کند.

همچنین وی نسبت به وضعیت بهداشتی میدان دواب ابرلز نگرانی نموده و گفتند از نظر ما وضع موجود قابل قبول نیست و باید تعطیل گردد
به گزارش پنجاه میلیون باتوجه به کسب درآمد لسیاری از دامداران و فعالین این حوزه از محل میدان دواب میباشد جای دارد مسئولان نسبت به ایجاد امکانات و زیرساخت بهداشتی اقدام نمایند تا اینکه گزینه آسان تعطیلی را انتخاب کنند

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH