11:35:13 - جمعه 16 مارس 2018
پخش گسترده کتابهای تورکی طی روزهای منتهی به سال نو در سطح شهر اردبیل
به گزارش 50 میلیون فعالین ملی-مدنی شهر اردبیل در جهت آگاهی بخشی و تکریم زبان مادری و لزوم تدریس به تورکی آذربایجانی اقدام به پخش گسترده کتاب در سطح شهر کردند .                 این فعالین بهنگام هدیه دادن کتاب ها، توضیحاتی در خصوص اهمیت یادگیری زبان مادری و لزوم […]

به گزارش 50 میلیون فعالین ملی-مدنی شهر اردبیل در جهت آگاهی بخشی و تکریم زبان مادری و لزوم تدریس به تورکی آذربایجانی اقدام به پخش گسترده کتاب در سطح شهر کردند .

 

 

 

 

 

 

 

 

این فعالین بهنگام هدیه دادن کتاب ها، توضیحاتی در خصوص اهمیت یادگیری زبان مادری و لزوم تحصیل به آن را ارائه داده با ضمن تبریک سال جدید از مخاطبان خود می خواستند در خصوص پاسداشت مؤلفه های هویتی تورکی آذربایجان هر چه بیشتر هوشیار باشند.

لازم به توضیح می باشد غالب کتابهایی که به اهالی شهر هدیه داده میشد مخصوص کودکان و داستانهایی به زبان تورکی آذربایجانی بود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH