17:43:22 - شنبه 14 آوریل 2018
کنترل رادیو دولتی ارمنستان به دست اپوزیسیون افتاد
به گزارش 50 میلیون مخالفان دولت ارمنستان به رهبری نیکول پاشینیان امروزی با یورش به ساختمان مرکزی رادیوی دولتی این کشور، کنترل آن را به دست گرفتند. مردم ارمنستان از معرفی سرژ سرکیسیان برای تصاحب پست نخست وزیری ارمنستان توسط خشمگین هستند. معترضین پس از ناکامی در پخش برنامه از طریق رادیو، مرکز آن را ترک […]

به گزارش 50 میلیون مخالفان دولت ارمنستان به رهبری نیکول پاشینیان امروزی با یورش به ساختمان مرکزی رادیوی دولتی این کشور، کنترل آن را به دست گرفتند.

مردم ارمنستان از معرفی سرژ سرکیسیان برای تصاحب پست نخست وزیری ارمنستان توسط خشمگین هستند. معترضین پس از ناکامی در پخش برنامه از طریق رادیو، مرکز آن را ترک کرده اند.

دولت ارمنستان چند ماه مانده به اتمام دوره زمامداری سرژ سرکیسیان با برگزاری یک همه پرسی اختیارات ریاست جمهوری را به نفع نخست وزیری کاهش داد.

پس از آنکه آرمن سارکیسیان در انتخابات ماه گذشته به پست ریاست جمهوری ارمنستان انتخاب شد، سرژ سرکیسیان را برای تصاحب پست نخست وزیری نامزد کرده است.

تحلیلگران معتقدند که تغییرات اعمال شده در قانون اساسی و افزایش اختیارات پست نخست وزیری برای باقی ماندن سرژ سرکیسیان در قدرت صورت گرفته است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH