19:52:15 - شنبه 21 آوریل 2018
“روحانی و وعده های رنگ باخته در آزربایجان”
یادداشتی از گروه رسانه ای پنجاه میلیون همزمان با سفر روحانی به تبریز در حالیکه این روزها نفس های دریاچه اورمیه به شمارش افتاده و احتمال اینکه امسال تابستان دریاچه اورمیه بصورت کامل خشک شود افزایش یافته از سویی دیگر طوفان‌های نمک حاصل از خشک شدن دریاچه اورمیه آزربایجان را در نوردیده است درحالیکه هیچکدام از وعده […]

یادداشتی از گروه رسانه ای پنجاه میلیون همزمان با سفر روحانی به تبریز

در حالیکه این روزها نفس های دریاچه اورمیه به شمارش افتاده و احتمال اینکه امسال تابستان دریاچه اورمیه بصورت کامل خشک شود افزایش یافته از سویی دیگر طوفان‌های نمک حاصل از خشک شدن دریاچه اورمیه آزربایجان را در نوردیده است

درحالیکه هیچکدام از وعده های روحانی مبنی بر احیای دریاچه اورمیه ،تاسیس فرهنگستان زبان و ادب تورکی آزربایجانی و.. محقق نشده است بار دیگر شونیزم فارس با کمال وقاحت و گستاخی اینبار از زبان دستیار ویژه رئیس جمهور ،یونسی مردم تورک آزربایجان را فارس نامید.

همزمان مسئولان رژیم در صدد فریب مردم آزربایجان به خصوص تبریز جهت استقبال از روحانی و انکار نارضایتی علیه رژیم و روحانی هستند

لازم به یاد آوری است که با وجود وعده انتخاباتی روحانی مبنی بر اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی و تاسیس فرهنگستان زبان و ادبیات تورکی ،رژیم صرفا با تحریف و اهداف تبلیغاتی و فریب افکار عمومی تابلویی را بر سردر ساختمانی نهاد که بنا به گفته نماینده مجلس هیچگونه عملکرد فرهنگی ندارد و فعالین فرهنگی آزربایجان همچنان دغدغه عدم تحقق وعده روحانی درباره زبان تورکی را دارند

عقب نشینی شاخصه های اقتصادی در اندک صنایع آزربایجان و بحران بیکاری در جامعه و همراه داشتن افت شاخصه های اجتماعی، فقر،ناامیدی به خصوص در بین جوانان را در پی داشته است که با افزایش اقدام به خودکشی در بین جوانان ،نتایج عملکرد رژیم ایران و دولت روحانی را نمایان می سازد.

از سویی دیگر همزمان با سفر روحانی به آزربایحان شرقی مسئولان چاپلوس و دست نشانده تهران شروع به دروغگویی و عوامفریبی کرده اند ،در همین راستا معاون سیاسی و امنیتی استاندار آزربایجان شرقی با کمال گستاخی به دروغ اعلام داشت که برنامه موفق دولت باعث تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه شده است!

این در حالیست که دولت ایران با اینکه درصدد لفافی و بازی با واژه ها جهت ادعای خود مبنی بر احیای دریاچه اورمیه است اما در واقع اندک آب موجود در دریاچه حاصل از بارش های بهاری می باشد.

روحانی و هیئت دولتش جا داشت شهریور ماه به تبریز و دریاچه اورمیه آمده و معنای واژه تثبیت خشکی کامل را از نزدیک رویت میکردند

به لطف رژیم ایران قریب به یکصد سال است که ایدئولوژی پان فارسیسم در قالب پهلوی ها و جمهوری اسلامی باعث شده اند که ملت تورک آزربایجان جنوبی و سایر ملت های غیر فارس از ابتدایی ترین حق انسانی خود محروم باشند.

با ما در ارتباط باشید :

Telegram : @GuneyAdmin

https://www.instagram.com/50000000_org/

http://twitter.com/50000000org

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH