12:43:15 - دوشنبه 23 آوریل 2018
چرا علی یونسی با هویت ده‌ها میلیون تورک آزربایجانی مشکل دارد؟ – آیدینلیق
به بیانی دیگر ذهنیت فارس‌گرای حاکم بر جامعه اذهان، فرهنگ و کشور قادر به عبور از فرضیات بی اساس، غیر علمی و سخیف کسروی و کسروی گرایان نیستند.

🔹انکار و تحریف هویت ملت تورک آزربایجان روش و تئوری جدیدی نیست. این روش از آغاز سلطنت رضا میرپنج به صورت سیستماتیک و حکومتی برنامه‌ریزی و در حال اجرا شدن است.

🔹ولی در سایه آگاهی ملی و رشد ارتباطات و گسترش ابزارهای ارتباطی و نیز فروپاشیده شدن اتحاد جماهیر شوروی و استقلال جمهوری آزربایجان این استراتژی هر روز کارایی خود را از دست داده و پروسه آسیمیلاسیون دچار ضعف و درماندگی شده است.

🔹در چنین شرایطی با پدید آمدن حرکت ملی آزربایجان و گسترش آگاهی ملی در بین اقشار مختلف جامعه و مقاومت عمومی در برابر سیاست‌های ضد هویتی شونیسم فارس، چرا علی یونسی دستیار ویژه روحانی در مورد اقوام و اقلیت‌های دینی برای چندمین بار بازهم به بیان سخنان نخ نماشده و بیهوده کسروی گرایان پرداخته و با تحریف هویت ملی آزربایجان باز هم ادعای آذری بودن تورک‌های آزربایجان را به میان آورده است؟

🔹جواب این پرسش را می‌توان در نوع ساختار و ماهیت سیستم معنایی-ارزشی و فکری حاکم بر کشور یافت. چرا که این سیستم معنایی-ارزشی حتی بعد از انقلاب ۵۷ باقی مانده و همچنان به حضور و کارکرد رسمی خود ادامه می‌دهد. طبیعی است کسانی که در چنین سیستم و جوی رشد و تحصیل و از راه آن ارتزاق می‌کنند، خود تبدیل به مبلغان و باورمندان چنین سیستمی می‌شوند و چنان آلوده مفاهیم و گفتمان غالب می‌گردند که تمامی آنچه را که خود ساخته و تحریف نموده‌اند را حقیقی و ازلی می‌پندارند. این به این معناست که علیرغم گذشت صد سال از ظهور، حضور و حاکمیت ایدولوژی استبداد قومی در کشور افکار و ذهنیت دولتمردان و دانش اندوختگان موجود که خود محصول چنین سیستمی هستند قادر به درک واقعیات مسجل نیستند و همچنان استبداد قومی را تنها روش و فرمول پنداشته و بر اساس آن نیز عمل می‌نمایند.

🔹به بیانی دیگر ذهنیت فارس‌گرای حاکم بر جامعه اذهان، فرهنگ و کشور قادر به عبور از فرضیات بی اساس، غیر علمی و سخیف کسروی و کسروی گرایان نیستند.

🔹از سویی دیگر سخنان علی یونسی بیانگر این واقعیت است که در کشور بحران‌های عمیق هویتی و ملی وجود دارد و دست اندر کاران امور هیچ راه و فرمولی برای این بحران‌ها ندارند. در چنین شرایطی دست به دامن انکار و تحریف شده و با انکار هویت تورکی آزربایجان سعی دارند تا با لاپوشانی و تحریف هویت ده‌ها میلیون تورک از قبول مسؤلیت واقعیت شانه خالی کنند و نبود راهکارهای سازنده را پنهان نمایند. چرا که ذهنیت بسته و تابع استبداد قومی هیچ‌گاه قادر به درک و قبول واقعیت چند ملتی کشور و ارائه راهکارهای دموکراتیک و قبول هویت ملل غیر فارس نبوده و نیست.

🔹از این رو یونسی و کل سیستم با انکار هویت تورکی آزربایجان و آذری خواندن ده‌ها میلیون تورک در واقع سعی می‌کند تا با پاک نمودن صورت مسئله به حل مشکل بپردازد. به همین دلیل مقام دستیار ویژه رئیس جمهور در امور اقوام و اقلیت‌های دینی خود به مقام و مرکز دشمنی و مخالفت با هستی و هویت ملت تورک تبدیل شده و با سخنان بی مایه و سخیف و اقدامات ضد آزربایجانی نشان می‌دهد که سیستم غرق در بیماری شونیسم فارس بوده و حاضر به قبول و به رسمیت شناختن هویت و هستی و حقوق و آزادی‌های ملت تورک نیست.

🔹چرا که بیماری نژادپرستی و شوونیسم بسیار شدیدتر، عمیق‌تر و حادتر از آن است که بتواند به درمان خود پرداخته و به حل مشکلات ملل دیگر از جمله ملت تورک اقدام نماید. در واقع ذهنیت و سخنان ناسنجیده و غلط علی یونسی بازتاب ذهنیت و درک سیستم از هویت ملت تورک است که علیرغم گذشت صد سال، هنوز نیز درِ درک از هویت ملی ده‌ها میلیون تورک بر پاشنه سیاست، برنامه و ذهنیت پهلوی ساز شونیسم فارس می‌چرخد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH