12:43:15 - دوشنبه 23 آوریل 2018
چرا علی یونسی با هویت ده‌ها میلیون تورک آزربایجانی مشکل دارد؟ – آیدینلیق
به بیانی دیگر ذهنیت فارس‌گرای حاکم بر جامعه اذهان، فرهنگ و کشور قادر به عبور از فرضیات بی اساس، غیر علمی و سخیف کسروی و کسروی گرایان نیستند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH