19:53:50 - جمعه 27 آوریل 2018
دکتر چهرگانی رهبر گاموح: تمامی تشکیلات و احزاب آزربایجان جنوبی باید در کنار یکدیگر متحد باشند
به گزارش 50 میلیون رهبر تشکیلات حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی(گاموح) ،دکتر چهرگانی که امروز راس ساعت 9:30 شب به وقت تبریز در شبکه تلویزیونی گون آز تی وی در مورد مسائل روز آزربایحان جنوبی و منطقه با اشاره بر اینکه امروز ملت ما در شرایط بسیار دشواری قرار دارد افزودند: ما میباسیت با اتحاد […]

به گزارش 50 میلیون رهبر تشکیلات حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی(گاموح) ،دکتر چهرگانی که امروز راس ساعت 9:30 شب به وقت تبریز در شبکه تلویزیونی گون آز تی وی در مورد مسائل روز آزربایحان جنوبی و منطقه با اشاره بر اینکه امروز ملت ما در شرایط بسیار دشواری قرار دارد افزودند: ما میباسیت با اتحاد و وفاق ملی بعنوان تمامی تشکیلات و احزاب آزربابحان جنوبی در کنار یکدیگر متحد باشیم چرا که اتحاد ما سبب نجات آینده آزربایجان خواهد بود.

رهبر تشکیلات حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی افزودند: حاکمیت ایران در صدد تجزیه آزربایجان از شرق و غرب آن است اگر شعور ملی خود را فراموش کنیم آزربایجان جنوبی باقی نخواهد ماند.
در مقابل زیاده خواهی های گروهک های تروریستی در غرب آزربایجان باید ایستاد و آگاه سازی مردم غرب آزربایجان به جهت دفاع از خاک مقدسمان نیازمند همکاری تمامی تشکیلات آزربایجان است.

خلق کرد را دشمن ملت تورک آزربایجان نمی دانیم بلکه گروهک های تروریستی کرد را که چشم به خاک مقدس آزربایجان دوخته اند را دشمن خود میدانیم و ذره ای از خاک آزربایجان برای ما هدف مذاکره نیست  و همچنین به بارزانی هشدار میدهم که از تجربه کرکوک و عفرین درس بگیرد.

دکتر چهرگانی در مورد حرکت ملی آزربایجان جنوبی افزودند: سالها قبل در عرصه بین الملل هیچ شناختی از آزربایجان جنوبی نبود ولی تلاش کردیم به ارگانهای بین المللی مختلفی برای مذاکره و اطلاع رسانی وضعیت آزربایجان جنوبی رفتیم
همزمان با اعتراضات اخیر آزربایحان جنوبی در بیش از پنجاه شهر تورکیه تجمع اعتراضی و همصدایی با آزربایجان جنوبی برگزار شد برای انعکاس صدای آزربایجان جنوبی در عرصه بین الملل نیازمند اتحاد و فعالیت فعالین آزربایجانی خارج نشین هستیم
فعالیت های گاموح در خارج از کشور طی سالهای اخیر بعنوان گزارش عملکرد سالانه به ملت تورک آزربایجان ارائه میشود
ملت خائین و خادمین خود را خوب می شناسد
در همه شرایط به عنوان تشکیلات حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی منافع ملی را بر منافع بر منافع فردی خود ترجیح داده ایم

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH