13:28:45 - دوشنبه 30 آوریل 2018
برگزاری کنفرانس با عنوان آزربایجان جنوبی پل طلایی جهان تورک در شهر تکیرداغ
به گزارش 50 میلیون با نزدیکی سالگرد قیامهای خرداد 1385 آزربایجان جنوبی،کنفرانسی با عنوان آزربایجان جنوبی پل طلایی جهان تورک در دانشگاه نامیک کمال شهر تکیرداغ با سخنرانی معاونت ارتباطات رهبری گاموح آقای ائلیار ماکویی برگزار میشود.  

به گزارش 50 میلیون با نزدیکی سالگرد قیامهای خرداد 1385 آزربایجان جنوبی،کنفرانسی با عنوان آزربایجان جنوبی پل طلایی جهان تورک در دانشگاه نامیک کمال شهر تکیرداغ با سخنرانی معاونت ارتباطات رهبری گاموح آقای ائلیار ماکویی برگزار میشود.

 

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH