12:06:23 - جمعه 11 مه 2018
یلدریم: ارمنستان سال‌هاست که نسبت به ترکیه رویکرد خصمانه دارد
به گزارش 50 میلیون بنعلی یلدریم، نخست وزیر ترکیه اظهار داشت: ارمنستان سال‌هاست که رویکرد خصمانه نسبت به ترکیه دارد، اگر رفتار نادرست خود نسبت به تمامیت ارضی ترکیه را کنار بگذارد و قصد دارد برگ جدیدی در روابط باز کند باید ابتدا جزئیات را ببینیم و نسبت به آن تصمیم گیری کنیم.

به گزارش 50 میلیون بنعلی یلدریم، نخست وزیر ترکیه اظهار داشت: ارمنستان سال‌هاست که رویکرد خصمانه نسبت به ترکیه دارد، اگر رفتار نادرست خود نسبت به تمامیت ارضی ترکیه را کنار بگذارد و قصد دارد برگ جدیدی در روابط باز کند باید ابتدا جزئیات را ببینیم و نسبت به آن تصمیم گیری کنیم.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH