12:15:43 - جمعه 11 مه 2018
تصویب طرح تدریس دستور زبان تورکی در مدارس کشور به صحن علنی مجلس می‌رود
به گزارش 50 میلیون تصویب طرح تدریس دستور زبان تورکی در مدارس کشور به صحن علنی مجلس می‌رود نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: تصویب طرح تدریس دستور زبان تورکی در مدارس کشور به صحن علنی مجلس می‌رود تا شاهد تدریس زبان تورکی در مدارس کشور باشیم. صدیف بدری در گفت‌وگو […]

به گزارش 50 میلیون تصویب طرح تدریس دستور زبان تورکی در مدارس کشور به صحن علنی مجلس می‌رود نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: تصویب طرح تدریس دستور زبان تورکی در مدارس کشور به صحن علنی مجلس می‌رود تا شاهد تدریس زبان تورکی در مدارس کشور باشیم.
صدیف بدری در گفت‌وگو با تسنیم : تصویب طرح تدریس دستور زبان تورکی در مدارس کشور به صحن علنی مجلس می‌رود تا شاهد تدریس زبان ترکی در مدارس کشور باشیم.
وی با اشاره به این که برنامه‌ریزی شده تا طرح تدریس دستور زبان تورکی در ماه آینده به صحن علنی مجلس برود افزود: یکی از مطالبات اصلی مردم و مسئولان استان تدریس زبان تورکی در مدارس کشور است که باید این امر اجرایی شود.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس گفت: امام جمعه اردبیل پیگیری اساسی برای تدریس دستور زبان تورکی در مدارس کشور را دارد که ما نیز این امر را با جدیت دنبال می‌کنیم تا این طرح را در مدارس کشور اجرایی کنیم.
بدری اظهار کرد: در حال حاضر 142 امضا برای به صحن رفتن طرح تدریس دستور زبان تورکی در مدارس کشور جمع‌آوری شده و انتظار می‌رود هر چه سریعتر به صحن علنی مجلس برود تا به تصویب برسد.
وی تصریح کرد: با برنامه‌ریزیها  و پیگیریهای انجام یافته انتظار می‌رود در سال تحصیلی 98 دستور زبان تورکی در مدارس کشور تدریس شود چرا که زبان تورکی برای ما حائز اهمیت بسیار است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH