20:33:17 - یکشنبه 13 مه 2018
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ؛کارگران به فقر مطلق نزدیک می شوند
به گزارش 50 میلیون عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران:شرمنده هستیم که نتوانستیم آنچه را که در شان کارگران کشور بوده مهیا کنیم و متاسفانه شاهدیم که به خط فقر یا فقر مطلق نزدیک می شوند. معصومه آقاپور  علیشاهی نماینده شبستر با بیان اینکه تلاش های بسیاری برای بهبود معیشت کارگران درمجلس شورای اسلامی صورت گرفت […]

به گزارش 50 میلیون عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران:شرمنده هستیم که نتوانستیم آنچه را که در شان کارگران کشور بوده مهیا کنیم و متاسفانه شاهدیم که به خط فقر یا فقر مطلق نزدیک می شوند.
معصومه آقاپور  علیشاهی نماینده شبستر با بیان اینکه تلاش های بسیاری برای بهبود معیشت کارگران درمجلس شورای اسلامی صورت گرفت افزود:در مجلس و بودجه سال 97 ،تلاش کردیم که 17 درصد افزایش حقوق کارگران را داشته باشیم اما متاسفانه نوسانات دلار باعث شد قدرت خرید کارگران حتی تا میزان 20 درصد کاهش پیدا کند.
وی گفت:هر چقدر تلاش کردیم تا دو قدم به جلو برویم اما سه قدم به عقب برگشتیم و کارگران با این روند به خط فقر یا فقر مطلق نزدیک می شوند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH