20:39:30 - یکشنبه 13 مه 2018
رفتار دوپهلوی رژیم با تورکهای آزربایجان جنوبی نشان از اهداف شوم حاکمیت ایران دارد
بعد از به قدرت رسیدن رضا شاه در سال ۱۲۹۹ سیاست های تورک ستیزانه،آذری سازی و آسیملاسیون در ایران شروع شد ،که این سیاست ها بعد از انقلاب۱۳۵۷ و روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی کما فی سابق با شدت بیشتری ادامه یافت. بطوریکه در سالهای اخیر میبینیم افراطیون مکتب پان ایرانیست و طرفداران تفکر نژاد پرستی […]

بعد از به قدرت رسیدن رضا شاه در سال ۱۲۹۹ سیاست های تورک ستیزانه،آذری سازی و آسیملاسیون در ایران شروع شد ،که این سیاست ها بعد از انقلاب۱۳۵۷ و روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی کما فی سابق با شدت بیشتری ادامه یافت.

بطوریکه در سالهای اخیر میبینیم افراطیون مکتب پان ایرانیست و طرفداران تفکر نژاد پرستی هجمه خود را علیه فعالیتهای حق طلبانه آذربایجان گسترش داده اند ‌

تورکهای آزربایجان جنوبی در مواجه با این نوع رفتار حاکمیت و افراطیون با اتکا به تاریخ غنی خود و زبان تورکی به نوعی با ابزار فرهنگی به دفاع از هویت خود برخاسته و در مقابل آذری سازی و پروژه آسیملاسیون مقاومت نموده و با توجه به فضای خفقان ناشی از ممنوعیت همه جانبه علیه هویت تورکی،بعضا در خفا آموزش زبان مادری را به عنوان بنیان هویت تورکی تنها آلترناتیو مناسب مبارزه دانسته و آنرا روزنه امیدی به برای گذر به آینده ای مطمئن قلمداد نموده اند

سال ۱۳۷۵ را میتوان مبدا شروع بیان علنی مطالبات تورکهای آزربایجان جنوبی دانست ،وقایع و اتفاقات انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر تبریز با کاندیداتوری دکتر چهرگانی از پایه های اصلی این شروع میتوان ذکر کرد گرچه رژیم در ابتدا سعی در انکار و نادیده گرفتن این خواسته به حق بر آمد اما با توجه به ادامه این اعتراضات در سالهای ۱۳۸۲ ،۱۳۸۵و۱۳۹۴ شمس رژیم ایراندبرخورپ و مواجه با حرکت ملی را شدا وژحدت بیشتری بخشید

تورکهای آزربایجان جنوبی از مطالبه حقوق خود دست بر نداشتند و با مبارزه مدنی از هر فرصتی برای بیداری و آگاه سازی جامعه تورک در راستای دفاع از هویت خود استفاده نمودند.

با همه این رویدادها رژیم ایران اینبار سعی در هزینه کردن اعتبار عالی ترین مقام سیاسی کشور یعنی آیت الله علی خامنه ای بعنوان رهبری دینی و سیاسی برآمد.قضیه از آنجا شروع شد ویویویی که نشان از خانواده کودک خردسالی است و در آن بیان میکند “شما تورکی صحبت کن در مدرسه فارسی یاد خواهی گرفت”بصورت گسترده در فضای رسانه ای خود پخش کردند تا به خیال خودشان مطالبات تورکها را خاموش کرده باشند

در ادامه سیاست های تورک ستیزانه اینبار دستیار رئیس جمهور ایران زبان و هویت تورکها را هدف قرار داد.علی یونسی وزیر اطلاعات سابق و دستیار فعلی رئیس جمهور روحانی در امور اقوام سعی در نفی تورکها بر آمده و مطرح داشت که ایران تشکیل شده از ملت فارس میباشد و آزربایجان تورک نیست تنها طی ۲۰۰-۳۰۰ سال است که تورکی صحبت میکنند،زبان تورکی فعلی آزربایجان طی سالهای اخیر فارسی شده و ویژگی زبان تورکی را ندارد.

ملت تورک آزربایجان در واکنش به اظهارات تورک ستیزانه یونسی به هنگام سفر روحانی به تبریز در اعتراض به نژاد پرستی و شونیزم فارس شعارهای اعتراضی سر دادند،بطوریکه به هنگام سخنرانی روحانی ریشه حاکمیت ایران را هدف قرار داده و شعار “آزربایجان بیر اولسون – مرکزی تبریز اولسون ” “هارای هارای من تورکم ” “تورک دیلینده اولمالیدیر هرکئسه” در حضور روحانی سر دادند

در این بین عوامل رژیم بار دیگر در میدان پروپاگاندای خبری حاضر شدند تا نقشه های حاکمیت را برای فریب افکار عمومی مردم تورک آزربایجان به اجرا در آورده تا مطالبه حقوق اساسی تورکهای آزربایجان جنوبی را به باد فراموشی بسپارند. نمایندگان خامنه ای بعنوان امامان جمعه در شهرها این هفته در شهر جلفا امام جمعه این شهر در خطبه های نماز جمعه با عناوینی همچون ما تورک هستیم هیچکس توانایی جسارت به تاریخ و زبان ما را ندارد،سعی در سخنوری بر آمده و با سخنان شعار گونه هیچگونه واقعیت عملی ندیده ومشابه سخنان آملی امام جمعه اردبیل سخنرانی کرده تا به فرض خود مجری دستورات و اوامر ارباباندامنیتی خود مبنی بر در دست گرفتن رهبری موج اعتراضی به سیاستهای دولت روحانی باشند.زهی خیال باطل.

اما واقعیت موجود حاکی از آنست که تورکهای آزربایجان جنوبی حتی یک مدرسه هم به زبان مادری خود نداشت واقعیت های جامعه نشان از شکافته تر شدن و گسترش هرچهدافزونتر طلاق سیاسی تورکهای آزربایجان از جامعه فارسی زباند ایران میباشد.بطوریکه با افتخار و صدایی رسا هویت تورکی خود را بیان میکنند و رژیم ایران نیز کم و بیش با پذیرش این واقعیت آخرین های تلاش های خود را به نمایش میگذارد تا بنا به گفته خودشان حافظ منافعذملیشان باشند.منافع ملی که حتی در ابتدایی ترین حالت متصوره فیلم و یدیو ی ساده و یا هر گونه اخباری که نشان از جامعه جمهوری ترکیه باشد نیز تهدیدی علیه تمامیت ارضی قلمداد میشود .

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH