5:31:27 - چهار شنبه 16 مه 2018
قسمت دوم باز خوانی حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی: آغاز دور جديد حركت ملی- سیاسی در آزربایجان جنوبی
حرکت  اخير  ملی آذربايجان  جنوبی  از سال 1991  بصوت  تحرکات     ملی گرايانه    گروهی  در دانشگاه ها و  مراکز علمی ،  فرهنگی     و از سال 1995 بصورت  يک حرکت    عمومی    تحت عنوان حرکت ملی آذربايجان جنوبی   آغاز به فعاليت نمود. شركت دكتر محمود علی چهرگانی در انتخابات دوره پنجم مجلس (1996 – 1995) و علی رغم حمايت مردم تبريز( 600  هزارنفر […]

حرکت  اخير  ملی آذربايجان  جنوبی  از سال 1991  بصوت  تحرکات     ملی گرايانه    گروهی  در دانشگاه ها و  مراکز علمی ،  فرهنگی     و از سال 1995 بصورت  يک حرکت    عمومی    تحت عنوان حرکت ملی آذربايجان جنوبی   آغاز به فعاليت نمود.
شركت دكتر محمود علی چهرگانی در انتخابات دوره پنجم مجلس (1996 – 1995) و علی رغم حمايت مردم تبريز( 600  هزارنفر رای)   از كانديداﻯ واقعی خويش كه دردهاﻯ تاريخی ملت ترک آذربايجان را به زبان می آورد با ممانعت و تقلب و ضرب و شتم و زندان رژيم شوونيستی حاكم روبرو شد. وقتی نماينده واقعی آذربايجان از امكان بلند گوﻯ مجلس محروم شد بشكل طبيعی اين مبارزه، به كوچه و خيابانها كشانده شد.
و در مدت زمانی كوتاه حركت ملی آذربايجان جنوبی به رهبرﻯ دكترمحمود علی چهرگانی در شهرهاﻯ مختلف آذربايجان به شكل وسيعی گسترش يافت و بدنه ﻯ  جوان و دانشجويی حركت ملی ، نويدگرآينده ﻯ روشنی از رشد شعور ملی مردم آذربايجان در آينده نزديك شد .
نفوذ محافل ملی فرهنگی دربين توده مردم شدت بيشتری يافت، كه شكل بارز آن تجمع ميليونی مردم آذربايجان حول قلعه بابك، قهرمان ملی آذربايجان در نزديكیشهر كليبردر سالهای اخير بود.
بدين گونه شکل نوينی از اعتراض مدنی در تاريخ مبارزات جهانی ثبت شد.در کوهستانهای آذربايجان صدها هزار نفر با شعارهاﻯ ” منيم ديلم چؤنه ن دئييل باشقا ديله  دؤنه ن دگيل” ، ” آذربايجان اوياقدير، چهرگانيا داياقدير”  گونئی اوزاقدان باخير – قارا باغدا قان آخير” – آذربايجان قهرمانیچهرگانلی ، چهرگانلی. و… سر داده اند.
برگزاری مراسمهای بزرگداشت خاطره ی قهرمان مقاومت صفرخان قهرمانی، بزرگداشت خاطره ی شیخ محمد خیابانی ،صمد بهرنگی و دیگر شخصیتهای ملی و نیز پخش نشریات ملی و سایتهای  اینترنتی همه بیانگر اینست که سياست آسميلاسيون، تحقير، تبعيض و نژاد گرايی شوونيسم فارس ديگر بار علیرغم فشار رژیم شونیستی به لحاظ تاريخی ترك برداشته است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH