10:10:14 - پنجشنبه 17 مه 2018
کمک 50 میلیون دلاری قطر به آوارگان فلسطینی
به گزارش 50 میلیون بنیاد توسعه قطر از کمک 50 میلیون دلاری خود به آژانس امداد و اقدام سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاورمیانه آنروا (UNRWA) خبر داد. این بنیاد در بیانیه ای هدف خود از این کمک مالی را هزینه برای آموزش پناهندگان فلسطینی عنوان کرده است. پروتوکل کمک مالی فوق بین محمد […]

به گزارش 50 میلیون بنیاد توسعه قطر از کمک 50 میلیون دلاری خود به آژانس امداد و اقدام سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی در خاورمیانه آنروا (UNRWA) خبر داد.

این بنیاد در بیانیه ای هدف خود از این کمک مالی را هزینه برای آموزش پناهندگان فلسطینی عنوان کرده است.

پروتوکل کمک مالی فوق بین محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر و احمد بن محمد المریخی معاون دبیرکل سازمان در امور بشردوستانه به امضا رسیده است.

در همین چارچوب پیر کراهن بوهل کمیسر کل آنروا در بیانیه ای این کمک مالی را باعث تشویق دیگر کشورها برای به جای آوردن مسئولیت های خود برای جلوگیری از بروز فجایع انسانی دانست.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH