12:13:45 - جمعه 8 ژوئن 2018
دعوی کریمه را هیچ گاه فراموش نکردیم و فراموش نخواهیم کرد.
دعوی کریمه را هیچ گاه فراموش نکردیم و فراموش نخواهیم کرد. الحاق کریمه را به رسمیت نشناختیم و نخواهیم شناخت.”

وزیر امور خارجه تورکیه همواره طرفدار تمامیت ارضی و مرزی اوکراین هستیم “دعوی کریمه را هیچ گاه فراموش نکردیم و فراموش نخواهیم کرد. الحاق کریمه را به رسمیت نشناختیم و نخواهیم شناخت.”

قطع شریان مالی با سوئیفت می‌تواند اقتصاد ایران را “فلج کند”

🔹️تجدید تحریم‌های ایران از سوی دولت آمریکا از جمله هدف اخراج بانک‌های ایران از سوئیفت را دنبال می‌کند. موضوعی که می‌تواند فشار اقتصادی و مالی بسیاری به ایران تحمیل کند و به معاملات تجاری و واردات و صادرات ایران آسیب بزند.

🔹در صورت تحقق این موضوع، پیوند بانک‌های ایران و از جمله بانک مرکزی ایران، بانک ملی، سپه و صادرات با شبکه سوئیفت قطع خواهد شد. پدیده‌ای که در جریان تحریم‌های سال ۲۰۱۲ نیز اتفاق افتاد و عملا آسیبی جدی به اقتصاد ایران وارد آورد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH