12:15:27 - جمعه 8 ژوئن 2018
اقدام بسیار شایسته ای است اگر از اماکن و مؤسساتی که نسبت به تغییر نام جعلی تاوریژ اهتمام ورزیدند، حمایت نماییم.
🔹️اقدام شایسته ای که یقینا باید با اقدامات شایسته پاسخ داده شود و این که اکنون برماست از اماکنی که با حذف نام تاوریژ که قدم مثبتی در جهت ریشه کن کردن این نام مجعول از سیمای شهر تبریز می باشد، برداشته اند تقدیر نماییم.

🔹️اقدام بسیار شایسته ای است اگر از اماکن و مؤسساتی که نسبت به تغییر نام جعلی تاوریژ اهتمام ورزیدند، حمایت نماییم.

🔹️اشتهای لایعوض کردهای تروریست به خاک مقدس آزربايجان، این بار با چشم دوزی به چهره ی تاریخی و فرهنگی شهر تبریز به شکل کاملا موذیانه و با استفاده از نام جعلی تاوریژ بر سر در اماکن، مؤسسات و برخی از مغازه ها نمود یافته است.

🔹️تاوریژ (به معنی شهر انتقام) لفظی است که از جانب ارامنه و با هدف تحریف تاریخ سرزمین آزربايجان و شهر تبریز که در کتب تاریخی کشور مجعول ارمنستان مورد مدعاست و در سایه ی غفلت و بی توجهی مسؤولین، شاهد اشاعه ی هر چه بیش تر نام مذکور در سیمای فرهنگی و تاریخی شهر اولین ها می باشیم که در برخی از خیابان های شهر تبریز من جمله ولیعصر و رسالت هم اکنون نیز شاهد استفاده از این نام بر سر در برخی مغازه ها می باشیم.

🔹️اما از آن جایی که زیاده خواهی های دشمنان هیچ گاه از چشم مردم آگاه و دلسوز این سرزمین به دور نمانده است، این بار نیز فعالان ملی مدنی آزربايجان را به پاسداری از میراث تاریخی شهر تبریز مجاب نمود و با ایجاد آگاهی و روشنگری های مداوم نسبت به خطر تروریسم کردی در منطقه و این که ترویج نام جعلی تاوریژ در سطح شهر تبریز نتیجه ی فعالیت های زیاده خواهانه ی همین دشمنان می باشد، برخی از اماکن و مؤسسات سریعا اقدام به تغییر نام مذکور نمودند.

🔹️تالار پندآموز، مدرسه ی فوتبال ایمان، کالای برقی کاظمی و موبایل تبریز از اماکنی هستند که قبلا نام فاشیستی تاوریژ را با خود یدک می کشیدند، اما با اقدامات روشنگرانه ی فعالین ملی آزربايجان، نام تاوریژ از سر در این اماکن حذف گردید که اخبار تک تک آن ها را در فضای مجازی شاهد بودیم.

🔹️اقدام شایسته ای که یقینا باید با اقدامات شایسته پاسخ داده شود و این که اکنون برماست از اماکنی که با حذف نام تاوریژ که قدم مثبتی در جهت ریشه کن کردن این نام مجعول از سیمای شهر تبریز می باشد، برداشته اند تقدیر نماییم.

🔹در هر حال به قول صمد، “هر نوری هر چه قدر ناچیز باشد بالاخره روشنایی است” ؛ این تغییرات هرچند در ظاهر ناچیز به نظر برسد اما باز هم اقدام شایسته ای است که می تواند زمینه ساز از بین رفتن نام تاوریژ از چهره ی تاریخی شهر تبریز باشد و ما با برقراری ارتباط بیش تر و خرید و فروش با این اماکن می توانیم دیگران را نیز نسبت به حذف و تغییر این نام جعلی و فاشیستی تشویق نماییم.
☪️ @Ellimilyon
Admin
@Gunyadmin

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH