خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
18/06/08 12:24
شناسه خبر : 3017

حضور فعالین حرکت ملی آذربایجان در بیمارستان عالی نسب تبریز برای عیادت از آقای حسن دمیرچی

تا آخرین روز ترخیص آقای دمیرچی این ملاقاتها ادامه خواهد داشت ...

✅ حضور فعالین حرکت ملی آذربایجان در بیمارستان عالی نسب تبریز برای عیادت از آقای حسن دمیرچی