19:07:33 - سه شنبه 12 ژوئن 2018
‌ تأیید عین حکم دادگاه بدوی سه تن از فعالین ملی-مدنی از سوی دادگاه تجدید نظر .
این فعالین در تمامی مراحل دادگاه دفاعیات خویش را به زبان ترکی آذربایجانی ارائه کرده بودند.

تأیید عین حکم دادگاه بدوی سه تن از فعالین ملی-مدنی از سوی دادگاه تجدید نظر .

🔹 بنا به گزارش دریافتی٬ سه تن از فعالین ملی و مدنی آذربایجان جنوبی به اسامی آقایان مرتضی پروین٬ میلاد اکبری و اکبر جهانگیری که پیش از این از سوی دادگاه بدوی شهرستان کلیبر با اتهام انتسابی مشارکت در اخلال نظم عمومی از طریق تجمع غیر قانونی و دادن شعارهای نامتعارف در قلعه بابک با استناد به ماده ۶۱۸ ق‌. م. ا به تحمل پرداخت جزای نقدی جایگزین حبس ۴ ماهه و تحمل ۴۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بودند با وصول دفاعیات تجدید نظر خواهی در مهلت قانونی٬ شعبه ۲۶ دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی دفاعیات نامبردگان را بلاوجه قلمداد نموده و عین رأی صادره دادگاه بدوی را تأیید نموده است.

این فعالین در تمامی مراحل دادگاه دفاعیات خویش را به زبان ترکی آذربایجانی ارائه کرده بودند.

🔹 لازم به اشاره است که نامبردگان به روال ایام سابق٬ سال گذشته نیز ( ۱۳۹۶ ) با اشتراک دیگر فعالین ملی و مدنی شهرهای مختلف آذربایجان جنوبی در تجمعات قلعه بابک حضور بعمل رسانده بودند

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH