19:12:09 - سه شنبه 12 ژوئن 2018
توئیت ژنرال تورک انگین آلان در اعتراض به استفاده از واژه جعلی آذری
وئیت ژنرال تورک انگین آلان در اعتراض به استفاده از واژه جعلی آذری 🔹انگین آلان ژنرال تورک و فرمانده عملیات دستگیری سرکرده گروهک تروریستی “پ ک ک” عبدالله اوجالان در سال ۱۹۹۹ و نماینده سابق مجلس از حزب MHP 🔹در اعتراض به استفاده از واژه جعلی آذری در کانالهای تلویزیونی تورکیه خطاب به رسانه های […]

وئیت ژنرال تورک انگین آلان در اعتراض به استفاده از واژه جعلی آذری

🔹انگین آلان ژنرال تورک و فرمانده عملیات دستگیری سرکرده گروهک تروریستی “پ ک ک” عبدالله اوجالان در سال ۱۹۹۹ و نماینده سابق مجلس از حزب MHP

🔹در اعتراض به استفاده از واژه جعلی آذری در کانالهای تلویزیونی تورکیه
خطاب به رسانه های تورکیه به استفاده از واژه جعلی آذری پایان دهید. برادران ما در آزربایجان هویت تورکی و آزربایجانی دارند.

🔹واژه جعلی آذری در راستای هویت سازی برای تورکان آزربایجان توسط حاکمیت پهلوی در ایران و استالین در شوری سابق تئوری پردازی شد که با آگاهی و شعور ملی تورکان در آزربایجان جنوبی و شمالی پروژه هویت سازی برای تورکان آزربایجان ناکام ماند
☪️

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH