15:46:54 - جمعه 6 جولای 2018
مراسم بدرقه باشکوه مردم آزربایجان برای”حسن آزربایجان” یار مبارز بر دوش مبارز نستوه آزربایجان
شروع مراسم باشکوه با خنثی شدن برنامه ماموران رژیم بود و طی این مراسم باشکوه، فعالان ملی مدنی تورک، با وجود موانع و تدابیر شدید امنیتی خود را از شهرهای مختلف آزربایجان جنوبی مانند اورمیه، زنجان، اردبیل، آستارا، ماکی، سالماس، قوشاچای، سایین قالا، تیکان تپه، سولدوز، اهر، مرند، خوی، خیاو، خلخال، مراغا، کرج، قزوین، قوم و … به تبریز رسانده بودند تا با استاد “حسن دمیرچی” وداع کنند.

✅مراسم بدرقه باشکوه مردم آزربایجان برای”حسن آزربایجان”

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH