16:12:39 - جمعه 6 جولای 2018
فراخوان برای حضور در قورولتای بزرگ سالانه در قلعه بابک
✅ آغاز دیوار نویسی های گسترده در شهر پارس آباد(مغان)؛ فراخوان برای حضور در قورولتای بزرگ سالانه در قلعه بابک

✅ آغاز دیوار نویسی های گسترده در شهر پارس آباد(مغان)؛ فراخوان برای حضور در قورولتای بزرگ سالانه در قلعه بابک

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH