16:18:42 - جمعه 6 جولای 2018
انتشار و چسباندن اعلامیه در سطح شهرستان خوی برای حضور در قورولتای بزرگ سالانه در قلعه بابک
انتشار و چسباندن اعلامیه در سطح شهرستان خوی برای حضور در قورولتای بزرگ سالانه در قلعه بابک

انتشار و چسباندن اعلامیه در سطح شهرستان خوی برای حضور در قورولتای بزرگ سالانه در قلعه بابک

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH