19:40:23 - جمعه 6 جولای 2018
وحشت از قدرت مردمی “قورولتای بابک قالاسی” در اردوگاه رژیم ایران
همزمان با این حرکت مردمی امروز شاهد بودیم که رژیم ایران با دیگر متوسل به اجرای نقشه های سوخته شد بطوریکه مطابق اخبار دریافتی ماموران امنیتی رژیم اقدام به دستگیری فعالین ملی – مدنی آزربایجان به نامهای آقایان عباس لیسانی ،ابرهیم نوری، حبیب ساسانی،رخیم غلامی ،مرتضی محمدی،عسگر اکبرزاده،علی واثقی ،سعید صادفی فر تا به اینجا نموده است

وحشت از قدرت مردمی “قورولتای بابک قالاسی” در اردوگاه رژیم ایران

🔹️طی روزهای اخیر همزمان با فراخوان مردمی در بسیاری از شهرهای آزربایجان جنوبی و انعکاس گسترده فراخوان در فضای مجازی و رسانه های آزربایجان که با محتوای گرامیداشت یاد سردار آزربایجان بابک خرمدین با موسیقی فولکلور آزربایجانی بوده است.

🔹️همزمان با این حرکت مردمی امروز شاهد بودیم که رژیم ایران با دیگر متوسل به اجرای نقشه های سوخته شد بطوریکه مطابق اخبار دریافتی ماموران امنیتی رژیم اقدام به دستگیری فعالین ملی – مدنی آزربایجان به نامهای آقایان عباس لیسانی ،ابرهیم نوری، حبیب ساسانی،رخیم غلامی ،مرتضی محمدی،عسگر اکبرزاده،علی واثقی ،سعید صادفی فر تا به اینجا نموده است

🔹️رژیم ایران که این روزها در ضعیف ترین موقعیت بین الملی و داخلی در طول عمر خود قرار دارد به ظن خود می پندارد با دستگیری تنی چند از فعالین آزربایحانی حرکت خود جوش مردمی قعله بابک را به حاشیه رانده است،غافل از آنکه میلیون ها میلیون انسان آگاه تورک در بدنه دانشحویان،کارگران،اصناف،کشاورز و…بعنوان پیشرو و ستون فقرات حرکت ملی آزربایجان جنوبی هستند که پرچم مبارزه را از دست همسنگران خود گرفته و ادامه دهنده راه آنها خواهند بود.

🔹روزهای ۱۴ و ۱۵ تیرماه حرکت مدنی مردم آزربایجان بار دیگر بی اثر بودن اقدام وحشت زده رژیم در دستگیری فعالین ملی – مدنی آزربایجان را اثبات خواهد کرد چرا که مطابق قانون اساسی عقیم جمهوری اسلامی نیز مانعی برای گرد همایی این رویداد مردم نهاد وجود ندارد و قطع به یقین صدها هزار انسان تورک در گزد همایی قعله بابک آزربایجان ندای آزادی خواهی فعالین دستگیر شده آزربایجان خواهند بود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH