20:05:36 - جمعه 6 جولای 2018
پرچم حرکت ملی آزربایجان جنوبی بر فراز قله ساوالان
کوهنوردان آزربایجانی با صعود به قله کوه ۴۸۰۰متری ساوالان پرچم حرکت ملی آزربایجان جنوبی را بر فراز این قله به نمایش گذاشتند.

کوهنوردان آزربایجانی پرچم حرکت ملی آزربایجان جنوبی را بر فراز قله کوه ساوالان به نمایش گذاشتند.

🔹️به گزارش #پنجاه_میلیون پس از اتحاد و وفاق ملی حول پرچم حرکت ملی آزربایجان جنوبی این سمبل مبارزه حرکت ملی همزمان با بر افراشته شدن مجدد در تمامی شهرها بار دیگر بر فراز قله ساوالان به نمایش درآمد.

🔹️کوهنوردان آزربایجانی با صعود به قله کوه ۴۸۰۰متری ساوالان پرچم حرکت ملی آزربایجان جنوبی را بر فراز این قله به نمایش گذاشتند.

🔹همچنان این کوهنوردان آزربایجانی با در دست داشتن پلاکارد دعوت به گردهمائی مردمی قلعه بابک همزمان با حرکت خودجوش مردمی روز ۱۴ و۱۵ تیرماه نسبت به حضور در این کنگره بزرگذاشت سردار آزربایجان بابک خرمدین دعوت بعمل آوردند.
☪️ @Ellimilyon
Admin:
🆔 @Edminimiz

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH