20:32:05 - جمعه 6 جولای 2018
‍موسیقی و رقص آزربایجانی در کلیبر در تاریخ 14 تیر(ویدئو)
🔹️به گزارش آژانس خبری پنجاه میلیون طی امروز همزمان با گردهمائی مردمی قلعه بابک که موجب سیل انبوه نیروهای امنیتی ،بسیجی و سایر عوامل سرکوبگر رژیم به قلعه بابک شد،با وجود تمامی عوامل رژیم مردم آزربایجان با استفاده از فرهنگ آزربایجانی حماسه ای به یاد ماندنی در شهر کلیبر برپا کردند. 🔹️بنا به منابع خبری […]

🔹️به گزارش آژانس خبری پنجاه میلیون طی امروز همزمان با گردهمائی مردمی قلعه بابک که موجب سیل انبوه نیروهای امنیتی ،بسیجی و سایر عوامل سرکوبگر رژیم به قلعه بابک شد،با وجود تمامی عوامل رژیم مردم آزربایجان با استفاده از فرهنگ آزربایجانی حماسه ای به یاد ماندنی در شهر کلیبر برپا کردند.

🔹️بنا به منابع خبری #پنجاه_میلیون در شهر کلیبر با وجود ممانعت عوامل رژیم از صعود گروهی به قلعه بابک مردم آزربایجان با موسیقی و رقص آزربایجانی و اتحاد مثال زدنی خود فضای امنیتی شهر کلیبر را شکستند.
☪️ @Ellimilyon
🔹️هم اکنون مردم در شهر کلیبر ازجایی جای آزربایجان حضور دارند و با تشکیل زنجیره انسانی و نواختن موسیقی و اجرای رقص آزربایجانی مراسم گرامیداشت سردار آزربایجان بابک خرمدین را در ناکامی مطلق نیروهای سرکوبگر رژیم به نمایش گذاشتند.

🔹️طی امشب حضور چشمگیر خانوادها و جوانان آزربایجان در قلعه بابک و درماندگی نیروهای امنیتی مردم با سر دادن شعارهای ملی “یاشاسین آزربایجان”آزربایجان میلتی چکمز بو ذیلتی”آزربایجان وار اولسون ایستمین کور اولسون” آمادگی خود را برای صعود جمعی به قلعه بابک اعلام داشتند.
☪️ @Ellimilyon
🔹️بنا به گفته شاهدان حاضرین در شهر کلیبر از روحیه قابل ستایشی برخوردار هستند بطوریکه در صحبت ها و سخنانتان عنوان می‌کنند ماموران رژیم ایران از اتحاد ما هراس دارند.

🔹آژانس خبری پنجاه میلیون با وجود دستگیری ها گسترده و فشارهای امنیتی در شهرهای مختلف آزربایجان مردم #آزربایجان همچنان برای حضور در قلعه بابک با خانوادهای خود عازم شهرعازم شهر کلیبر هستند.

☪️ @Ellimilyon
Admin
🆔 @Edminimiz

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH