20:36:43 - جمعه 6 جولای 2018
تصاویر حضور مردم آذربایجان جنوبی در قلعه بابک
حضور مردم آزربایجان از شهرهای مختلف در قلعه بابک حضور مردم آزربایجان در قلعه بابک و شکست فضای امنیتی حضور گسترده نیروهای امنیتی در قلعه بابک ✅حضور در قلعه بابک با پرچم تراختور آزربایجان

حضور مردم آزربایجان از شهرهای مختلف در قلعه بابک

حضور مردم آزربایجان در قلعه بابک و شکست فضای امنیتی

حضور گسترده نیروهای امنیتی در قلعه بابک

✅حضور در قلعه بابک با پرچم تراختور آزربایجان

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH