خبر را در صفحه اصلی ببینید
خبر را چاپ کنید
18/07/06 20:36
شناسه خبر : 3287

تصاویر حضور مردم آذربایجان جنوبی در قلعه بابک

حضور مردم آزربایجان از شهرهای مختلف در قلعه بابک حضور مردم آزربایجان در قلعه بابک و شکست فضای امنیتی حضور گسترده نیروهای امنیتی در قلعه بابک ✅حضور در قلعه بابک با پرچم تراختور آزربایجان ...

حضور مردم آزربایجان از شهرهای مختلف در قلعه بابک

حضور مردم آزربایجان در قلعه بابک و شکست فضای امنیتی

حضور گسترده نیروهای امنیتی در قلعه بابک

✅حضور در قلعه بابک با پرچم تراختور آزربایجان