7:17:39 - سه شنبه 10 جولای 2018
اردوغان اسامی کابینه جدید دولت ترکیه را اعلام کرد
به گزارش 50 میلیون رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اسامی کابینه دولت جدید را در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ بش تپه آنکارا اعلام کرد.  

به گزارش 50 میلیون رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه اسامی کابینه دولت جدید را در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ بش تپه آنکارا اعلام کرد.

 

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH