8:00:52 - جمعه 3 آگوست 2018
طلاق سیاسی آزربایجان جنوبی از ایران و اپوزسیون فارس
“یادداشتی از گروه رسانه پنجاه میلیون همزمان با تحریف جغرافیای آزربایجان در رسانه های اپوزسیون فارس” حرکت ملی آزربایجان جنوبی  طی دهه های گذشته با رشد و بلوغ سیاسی خود جایگاه خود را نزد ملت تورک آزربایجان جنوبی هر روز بیشتر از گذشته می یابد شاید بتوان تصمیم سکوت تامل بر انگیز حرکت ملی آزربایجان […]

“یادداشتی از گروه رسانه پنجاه میلیون همزمان با تحریف جغرافیای آزربایجان در رسانه های اپوزسیون فارس”
حرکت ملی آزربایجان جنوبی  طی دهه های گذشته با رشد و بلوغ سیاسی خود جایگاه خود را نزد ملت تورک آزربایجان جنوبی هر روز بیشتر از گذشته می یابد
شاید بتوان تصمیم سکوت تامل بر انگیز حرکت ملی آزربایجان طی اعتراضات جنبش سبز را طلاق سیاسی آزربایحان از ایران و اپوزسیون فارس دانست که در طول تاریخ سیاسی حرکت ملی آزربایحان جنوبی اولین تجربه استقلال منافع آزربایجان می باشد .
اگر نگاهی گذرا به تاریخ معاصر آزربایجان جنوبی و ایران داشته باشیم بی شک به گواه موافقان و مخالفان ،تورکها و آزربایجان  را سردمدار مبارزه سیاسی خواهیم یافت
مردمانی  که با پرداخت هزینه های میدانی و مبارزات سیاسی در طول یکصد سال اخیر از دستیابی به ابتدایی ترین حقوق انسانی خود محروم بودند و بی شک کودتای انگلیسی و قدرت یابی ایدئولوژی پان فارسیسم نقطه عطف این محرومیت و نابرابری همه جانبه بوده است
اما آنچه اهمیت دارد از زمان کودتای انگلیسی در ایران تا به امروز رویدادهای سیاسی و نظامی  بسیاری از نطر اهمیت و مقیاس رخ داده که در طی هرباره این رویدادها ،نگاه حاکمیت و اپوزسیون فارس به مردمان  آزربایجان بعنوان نیرویی در راستای به سرانجام رسیدن اهداف به ظاهر مشترک ولی در اصل منافع ایدئولوژی پان فارسیسم بوده است.
طی اعتراضات دیماه۱۳۹۶ ایران که از شهر مشهد شروع گردید و در چندین شهر نیز بروز یافت ،نقش پررنگ شبکه های اجتماعی به جهت اطلاع رسانی و در صدر آنها تلگرام و به خصوص رسانه آمد نیوز که نقش رهبری و جهت دهی به اعتراضات را داشت،اینبار نیز چشمان اپوزسیون فارس به آزربایجان و اللخصوص به تبریز دوخته و سعی شد باز هم به روش پدران خود به دنبال استفاده از پتانسیل آزربایجان برای نیل به اهداف خود باشند.

اهداف و نیت این گروه از اپوزسیون فارس در پوشش رسانه ای  آنها برای مردم تورک آزربایجان آشکار بود با وجود اندک درخواست مشارکت در اعتراضات  در بین فعالین آزربایحانی و بیانیه یک تشکیلات وابسته  ،آنچه غالب بود بار دیگر استقلال سیاسی آزربایجان جنوبی و عدم تحمیل هزینه میدانی در راستای اهداف اپوزسیون فارس بر ملت تورک آزربایجان بود

با گذشت زمان درستی و حقانیت این موضوع بر همه آشکار گردید و رسانه آمد نیوز بعنوان بلندگوی اپوزسیون فارس پرده از نقاب برداشته و با همصدایی پسر شاه سابق و گروهک های تروریستی کرد مشخص کرد آنچه را میتوانست رخ دهد
مدیران رسانه آمدنیوز پیروان ایدئولوژی پان فارسیسم با توهین به ملت عرب احواز و بارها تحریف جغرافیایی آزربایحان نیت خبیثاته خود را آشکار کرده اند

حرکت ملی آزربایجان با چشم انداز آینده خود تنها برروی منافع ملت تورک آزربایجان جنوبی استوار است .
اپوزسیون فارس و تشکیلات وابسته ی در ظاهر آزربایجانی نمیتوانند مانعی بر اراده ملت تورک باشند

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH