5:06:26 - شنبه 11 آگوست 2018
باغچه‌لی: دنبال زمین زدن ترکیه هستند
به گزارش 50 میلیون دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه تصریح کرد: با تهدید سرمایه گذاران و افزایش نرخ ارز به دنبال زمین زدن ترکیه هستند. یک کشیش را بهانه کرده و ترور اقتصادی به راه انداخته اند. نقشه آنها به پایان رساندن خیانتی است که در 15 جولای ناتمام مانده است. باغچه‌لی افزود: باید […]

به گزارش 50 میلیون دولت باغچه‌لی، رهبر حزب حرکت ملی ترکیه تصریح کرد: با تهدید سرمایه گذاران و افزایش نرخ ارز به دنبال زمین زدن ترکیه هستند. یک کشیش را بهانه کرده و ترور اقتصادی به راه انداخته اند. نقشه آنها به پایان رساندن خیانتی است که در 15 جولای ناتمام مانده است.

باغچه‌لی افزود: باید با هم متحد شویم. باید نشان دهیم همانند گذشته افزایش تصنعی نرخ ارز نمی تواند کشورمان را گروگان گیرد. لیر ترکیه اعتبار ما و مظهر استقلالمان است. باید از پول ملی مان حمایت کنیم.

وی تاکید کرد: اساس افزایش قیمت ارز اقتصادی نیست، بلکه خرابکاری سیاسی و دیپلماتیک است. در برابر آن سر خم نمی کنیم.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH