19:34:35 - پنج‌شنبه 23 آگوست 2018
کمک 18 میلیون یورویی اروپا به ایران
به گزارش 50 میلیون اتحادیه اروپا بسته حمایتی 18 میلیون یورویی ایران را که بخش اول کمک 50 میلیون یورویی به این کشور در چارچوب توافق برجام است را تایید کرد. بر اساس اعلام کمیسیون اتحادیه اروپا 8 میلیون یورو از این بسته کمکی که در پروژه های توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار صرف خواهد شد […]

به گزارش 50 میلیون اتحادیه اروپا بسته حمایتی 18 میلیون یورویی ایران را که بخش اول کمک 50 میلیون یورویی به این کشور در چارچوب توافق برجام است را تایید کرد.

بر اساس اعلام کمیسیون اتحادیه اروپا 8 میلیون یورو از این بسته کمکی که در پروژه های توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار صرف خواهد شد به بخش خصوصی تعلق خواهد گرفت.

از سوی دیگر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا در این خصوص اظهار داشت: همکاری های ایران و اروپا بعد از برجام در زمینه های بسیاری افزایش یافته است. ما متعهد به ادامه آن هستیم و این بسته جدید روابط تجاری و اقتصادی را گسترش خواهد داد.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH