19:36:53 - پنج‌شنبه 23 آگوست 2018
ایران خواستار بازگشت آمریکا به برجام شد
به گزارش 50 میلیون بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران از آمریکا خواست به برجام بازگشته و تعهدات خود در قبال آن را به جای آورد. قاسمی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای ایران “بازگشت به برجام را بهترین گزینه آمریکا” دانسته و گفته است: “امیدوار هستیم که این واقع بینی و شناخت واقعیات منطقه […]

به گزارش 50 میلیون بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امورخارجه ایران از آمریکا خواست به برجام بازگشته و تعهدات خود در قبال آن را به جای آورد.

قاسمی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای ایران “بازگشت به برجام را بهترین گزینه آمریکا” دانسته و گفته است: “امیدوار هستیم که این واقع بینی و شناخت واقعیات منطقه و ایران بیش از گذشته باشد و آن‌ها دچار اشتباهات فاحشی که در دهه‌های گذشته انجام داده اند نشوند٬ چرا که وضعیت منطقه بسیار پیچیده و حساس است”.

سخنگوی وزارت امورخارجه ایران افزوده است: “دیگر کشور‌ها خصوصا اتحادیه اروپا و کشور‌هایی مانند روسیه، چین و دیگران نیز می‌توانند در رفتار آمریکا نسبت به ایران و در صحنه جهانی اثرگذار باشند”.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH