6:51:31 - دوشنبه 10 سپتامبر 2018
پیشتازی حزب حاکم در انتخابات سوئد
به گزارش 50 میلیون برآوردهای اولیه از نتایج انتخابات محلی و سراسری در سوئد حاکی از پیشتاز حزب سوسیال-دموکرات به رهبری استفان لوون نخست‌وزیر فعلی این کشور است. رای‌گیری از 7.5 میلیون واجد شرایط ساعت 21.00 به وقت استانبول به پایان رسید و حزب سوسیال-دموکرات 28.3 درصد از آرا را تاکنون به دست آورده است. بدین […]

به گزارش 50 میلیون برآوردهای اولیه از نتایج انتخابات محلی و سراسری در سوئد حاکی از پیشتاز حزب سوسیال-دموکرات به رهبری استفان لوون نخست‌وزیر فعلی این کشور است.

رای‌گیری از 7.5 میلیون واجد شرایط ساعت 21.00 به وقت استانبول به پایان رسید و حزب سوسیال-دموکرات 28.3 درصد از آرا را تاکنون به دست آورده است.

بدین ترتیب بلوک چپ (متشکل از سوسيال-دموكرات‌ها، حزب چپ و حزب محيط زيست) 40.6 درصد آرا را کسب کرده است. رسیدن آرای حزب سوسیال-دموكراتها به 17.7 درصد از نکات برجسته این انتخابات است. حزب مذکور دارای گرایش راست افراطی است .

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH