20:24:23 - یکشنبه 30 سپتامبر 2018
انتخاب دکتر ائلیار ماکویی بعنوان عضو شورای مرکزی سازمان “اولکو اوجاقلاری”
به گزارش 50 میلیون سازمان اولکو اوجاقلاری بعنوان سازمان جوانان ملی گرای تورکیه طی سالهای اخیر بعنوان حامی معنوی حرکت ملی آزربایجان جنوبی باعث شناسایی و روشنگری حرکت ملی آزربایجان جنوبی در کشور دوست و برادر جمهوری تورکیه و دنیای تورک شده است. طی سالهای اخیر فعالیت فعالین و تشکیلات آزربایجانی بصورت ویژه تشکیلات “حرکت […]

به گزارش 50 میلیون سازمان اولکو اوجاقلاری بعنوان سازمان جوانان ملی گرای تورکیه طی سالهای اخیر بعنوان حامی معنوی حرکت ملی آزربایجان جنوبی باعث شناسایی و روشنگری حرکت ملی آزربایجان جنوبی در کشور دوست و برادر جمهوری تورکیه و دنیای تورک شده است.
طی سالهای اخیر فعالیت فعالین و تشکیلات آزربایجانی بصورت ویژه تشکیلات “حرکت بیداری ملی آزربایجان جنوبی” گاموح سبب روشنگری و آگاه سازی افکار عمومی تورکیه با اهداف و آرمانهای حرکت ملی آزربایجان جنوبی بعنوان حرکتی مدنی در این کشور شده است.
سیاست ها و تصمیمات شورای رهبری تشکیلات گاموح با استراتژی فعالیت حداکثری و ارتقاع به سطح معاونت ارتباطات رهبری قطعا نشان از عمق اهمیت افکار عمومی، رسانه ها و سیاستمداران برای حرکت ملی آزربایجان جنوبی دارد.
در همین راستا و استراتژی منافع ملت تورک در تورکیه و آزربایجان جنوبی از جانب سازمان “اولکو اوجاقلاری” شعبه استانبول جناب آقای دکتر ائلیار ماکویی بعنوان عضو شورای مرکزی این سازمان انتخاب شدند که قطعا در آینده نزدیک شاهد نفوذ بیشتر حرکت ملی آزربایجان جنوبی در تورکیه خواهیم بود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH