16:42:54 - پنجشنبه 4 اکتبر 2018
رزمایش گسترده نظامی در آذربایجان شمالی
به گزارش 50 میلیون وزارت دفاع آذربایجان شمالی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور یک مانور نظامی با مشارکت واحدهای موشکی و توپخانه ای برگزار کردند. تقویت توانایی های جنگی و دفاعی نیروها، از اهداف این رزمایش عنوان شده است. این رزمایش به طور همزمان در چندین منطقه از آذربایجان برگزار […]

به گزارش 50 میلیون وزارت دفاع آذربایجان شمالی با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که نیروهای مسلح این کشور یک مانور نظامی با مشارکت واحدهای موشکی و توپخانه ای برگزار کردند.

تقویت توانایی های جنگی و دفاعی نیروها، از اهداف این رزمایش عنوان شده است.

این رزمایش به طور همزمان در چندین منطقه از آذربایجان برگزار شده و در آنها اهداف دشمن فرضی منهدم شده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH