19:30:04 - دوشنبه 15 اکتبر 2018
ورود گروه مشترک تفحص به کنسولگری عربستان سعودی در استانبول
به گزارش 50 میلیون کارشناسان گروه تفحص ترکیه در چارچوب کارگروه مشترک با عربستان سعودی در رابطه با پرونده جمال خاشقجی، روزنامه نگار و ستون نویس واشنگتن پست وارد کنسولگری این کشور در استانبول شدند. آنان با 4 خودروی غیرنظامی از موانع اطراف محل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول عبور کرده و در حالی که پرونده […]

به گزارش 50 میلیون کارشناسان گروه تفحص ترکیه در چارچوب کارگروه مشترک با عربستان سعودی در رابطه با پرونده جمال خاشقجی، روزنامه نگار و ستون نویس واشنگتن پست وارد کنسولگری این کشور در استانبول شدند.

آنان با 4 خودروی غیرنظامی از موانع اطراف محل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول عبور کرده و در حالی که پرونده ها و مدارکی در دست داشتند وارد ساختمان شدند. بدین ترتیب تفحص و تحقیقات در داخل کنسولگری آغاز شد.

ورود گروه تفحص عربستان سعودی به کنسولگری این کشور در استانبول

کارشناسان گروه تفحص سعودی در چارچوب کارگروه مشترک این کشور و ترکیه در رابطه با پرونده جمال خاشقجی، روزنامه نگار و ستون نویس واشنگتن پست وارد کنسولگری عربستان سعودی در استانبول شدند.

آنان با خودروهای پلاک شخصی از موانع اطراف محل کنسولگری عربستان سعودی در استانبول عبور کرده و پس از کمی انتظار جهت بازشدن در ساختمان، وارد آن شدند. گروه ترکیه هنوز وارد این مکان نشده است.

گفتنی است جمال خاشقجی روزنامه نگار اهل عربستان سعودی، سردبیر سابق روزنامه الوطن و ستون‌نویس واشنگتن پست روز دوم ماه اکتبر جاری به منظور انجام امور رسمی وارد کنسولگری این کشور در استانبول شده و از آن تاریخ به بعد هیچ خبری از وی نشده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH