20:30:09 - جمعه 26 اکتبر 2018
سیاست ننگین کردیزه سازی غرب آزربایجان
به گزارش #پنجاه_میلیون به نقل از اویرنجی؛ استناد از گزارش روابط عمومی قوه قضائیه ایران، آملی لاریجانی؛ رئیس قوه قضائیه یکشنبه (۱۵ مهر ۱۳۹۷) در حکمی؛ «علی اکبر گروسی» رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل پیشین دادگستری استان کردستان را به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل دادگستری […]

به گزارش #پنجاه_میلیون به نقل از اویرنجی؛ استناد از گزارش روابط عمومی قوه قضائیه ایران، آملی لاریجانی؛ رئیس قوه قضائیه یکشنبه (۱۵ مهر ۱۳۹۷) در حکمی؛ «علی اکبر گروسی» رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل پیشین دادگستری استان کردستان را به سمت رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر و رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی منصوب کرد.این اولین بار در تاریخ آذربایجان غربی است که یک کُرد به عنوان رئیس کل دادگستری منصوب می‌شود.

علی اکبر گروسی حدود ۱۴ سال رئیس کل دادگستری استان کردستان بود. وی از چهره‌های پرنفوذ در بین سیاسیون کُرد به شمار می‌رود.

توکل حیدری؛ رئیس برکنار شده از مقام دادگستری آذربایجان غربی حدود ۹ سال در این مقام بود. پیش از او نیز محمد علی موسوی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی بود.

سیاست کردیزه سازی آزربایجان غربی که به شدت از سوی حاکمان شوونیست جغرافیای ایران نام از سالیان پیش وجود داشته اکنون با انتصابات جنجالی در مناصب مدیریتی استان شدت بیشتری به خود گرفته است و نمایندگان خائن آزربایجانی نیز در پی این انتصابات مشکوک سکوتی همیشگی پیشه کرده اند ،همچنین اغلب کردهایی که جایگزین مدیران تورک می گردند اغلب دارای تفکرات همسو با جریانات تروریستی پژاک و پ ک ک، ضد تورک و ضد آزربایجانی هستند.

خاطر نشان می سازیم که ؛ چندی پیش نیز عارف خدرلو بخشدار کرد بخش کوهسار شهرستان سلماس که در کارنامه خود سوابقی پر از حمایت های همیشگی از گروهک های تروریستی کرد در آزربایجان جنوبی و ترکیه دارد ،با خیانت های دوباره مسئولین حکومتی شوونیسم فارس و حمایت های نماینده مانقورد شهرستان سلماس ،شهروز برزگر کلشانی به مدیر کلی امور روستایی و شوراهای استان آزربایجان غربی گماشته شده بود.

دربرخی محافل سیاسی مستقل، چیدن این پازل درحساسترین سمت استانداری که در انتخابات شوراهای روستاها نقش اساسی ایفا میکند، یک حرکت انتخاباتی از سوی استاندار غیرتورک و تحمیلی از سوی شوونیسم فارس که خود نیز در راستای کردی سازی مناصب دولتی و اداری پست های مدیریتی استان آزربایجان غربی و مهاجرت بیش از پیش اکراد به آزربایجان به جهت بر هم زدن ترکیب جمعیتی بر این استان تورک نشین گماشته شده برآورد می شود که قصد دارند در انتخابات آتی اکراد را راهی صندلی های مجلس و شوراهای این استان تورک نشین آزربایجان جنوبی نمایند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH