18:50:55 - سه شنبه 6 نوامبر 2018
کالین: تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران سیاسی است
به گزارش 50 میلیون ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اظهار داشت: واضح است که تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران نیز سیاسی هستند. کالین اقرود: برای اینکه آمریکا به دلایلی به یک کشور تحریم اعمال می کند، ما نمی توانیم از منافع ملی خود صرف نظر کنیم. وی ادامه داد: از تصمیم آمریکا درباره اعطای پاداش […]

به گزارش 50 میلیون ابراهیم کالین، سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه اظهار داشت: واضح است که تحریم‌های اخیر آمریکا علیه ایران نیز سیاسی هستند.

کالین اقرود: برای اینکه آمریکا به دلایلی به یک کشور تحریم اعمال می کند، ما نمی توانیم از منافع ملی خود صرف نظر کنیم.

وی ادامه داد: از تصمیم آمریکا درباره اعطای پاداش در ازای ارائه اطلاعات درباره سرکردگان پ.ک.ک با احتیاط استقبال می کنیم، یک تصمیم دیرهنگام است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH