16:22:54 - دوشنبه 12 نوامبر 2018
اظهارات وزیر خارجه ایران درباره پولشویی گسترده در این کشور
به گزارش 50 میلیون محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران گفت که پولشویی گسترده در این کشور یک واقعیت است و هشدار داد که دلیل فضاسازی‌هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود منافع اقتصادی افرادی است که از این مساله منفعت می برند. ظریف در گفت و گویی ویدئویی با وب سایت “خبرآنلاین” افزود: در […]

به گزارش 50 میلیون محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران گفت که پولشویی گسترده در این کشور یک واقعیت است و هشدار داد که دلیل فضاسازی‌هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود منافع اقتصادی افرادی است که از این مساله منفعت می برند.

ظریف در گفت و گویی ویدئویی با وب سایت “خبرآنلاین” افزود: در ایران خیلی ها از پولشویی منفعت می‌برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می دهند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند.

وی اظهار داشت: “آنهایی كه هزاران ميليارد تومان پولشویی می كنند آنقدر توان مالی دارند كه دهها ميليارد هزينه فضاسازی كنند. كل بودجه و حقوق و اجاره نمايندگی های وزارت خارجه 1100 ميليارد تومان است، كمتر از بودجه فرهنگی برخی دستگاه ها که با بعض ارگان های قدرتمند ارتباط دارند. ما كه نمی توانيم با آن فضاسازی مقابله كنيم”.

ظریف گفت برخی از این افراد در یک قلم معامله ممکن است 30 هزار میلیاد تومان منفعت جا به جا کنند.

وی تصریح کرد که هیچ دستگاهی را متهم به پولشویی نمی کند، اما کسانی که منافع دارند، پشت القای این تصورات (مضر بودن پیوستن ایران به کنوانسیون مقاله با تامین مالی تروریسم) هستند.

گفتنی است در ماه های اخیر در ایران مخالفت های گسترده ای بر سر پیوستن این کشور به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم سازمان ملل صورت گرفت.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH