19:09:05 - جمعه 16 نوامبر 2018
جعفر رستمی راد به دادگاه انقلاب شعبه معلم تهران احضار شد
به گزارش 50 میلیون جعفر رستمی راد فعال ملی و مدنی در تاریخ یازده تیر در جریان همایش سراسری قلعه بابک قبل از مراسم در محل کار خود در تهران توسط نیرو های امنیتی بازداشت و به بند 209اطلاعات انتقال شد فعال ملی مدنی بعد از سپری کردن 29 روز بازداشت با قرار کفالت(فیش حقوقی) […]

به گزارش 50 میلیون جعفر رستمی راد فعال ملی و مدنی در تاریخ یازده تیر در جریان همایش سراسری قلعه بابک قبل از مراسم در محل کار خود در تهران توسط نیرو های امنیتی بازداشت و به بند 209اطلاعات انتقال شد فعال ملی مدنی بعد از سپری کردن 29 روز بازداشت با قرار کفالت(فیش حقوقی) به مبلغ 25 ملیون تومان از بازداشتگاه اداره اطلاعات آزاد شد .
طبق اخبار رسیده این فعال ملی به تاریخ 26 ابان به دادگاه انقلاب شعبه 26 احضار شده است.
احتمال میرود هدف احضار این فعال ملی به دادگاه انقلاب برگزاری دادگاه برای ایشان باشد.
در حالی در طول بازداشت ایشان از حق برخورداری وکیل محروم بوده و بیست از ایام بازداشت را در سلول انفرادی گذرانده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH