18:36:51 - جمعه 30 نوامبر 2018
خط لوله گاز «جریان ترک» از بلغارستان خواهد گذشت
به گزارش 50 میلیون تمنوزکا پتکوا، وزیر انرژی بلغارستان اعلام کرد که با توافقی که با شرکت گازپروم روسیه انجام شده یک شاخه از خط لوله گاز طبیعی «جریان ترک» از بلغارستان خواهد گذاشت. پتکوا که در پارلمان این کشور سخنرانی می کرد، همچنین گفت که این تصمیم پس از تحلیل وضعیت اقتصادی بلغارستان و بررسی […]

به گزارش 50 میلیون تمنوزکا پتکوا، وزیر انرژی بلغارستان اعلام کرد که با توافقی که با شرکت گازپروم روسیه انجام شده یک شاخه از خط لوله گاز طبیعی «جریان ترک» از بلغارستان خواهد گذاشت.

پتکوا که در پارلمان این کشور سخنرانی می کرد، همچنین گفت که این تصمیم پس از تحلیل وضعیت اقتصادی بلغارستان و بررسی وضعیت بازار گرفته شده است.

وی اظهار داشت که میزان حجم گاز طبیعی انتقالی از خاک بلغارستان و همچنین مدت زمان این انتقال در مراحل بعدی توافق مشخص خواهد شد.

روسیه و بلغارستان از مدت‌ها پیش در خصوص گذرگاه خط لوله گاز طبیعی «جریان ترک» در حال گفت‌وگو بودند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH