9:40:17 - یکشنبه 2 دسامبر 2018
رکورد تاریخی در میزان صادرات ترکیه
به گزارش 50 میلیون روحسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه طی بیانیه ای کتبی در مورد آمار مربوط به تجارت خارجی کشور اعلام کرد: میزان صادرات در 12 ماه منتهی به نوامبر 2018 با 7.8 درصد افزایش به 168 میلیارد و 77 میلیون دلار رسید که بیشترین میزان صادرات سالانه در تاریخ ترکیه است. وی همچنین […]

به گزارش 50 میلیون روحسار پکجان، وزیر تجارت ترکیه طی بیانیه ای کتبی در مورد آمار مربوط به تجارت خارجی کشور اعلام کرد: میزان صادرات در 12 ماه منتهی به نوامبر 2018 با 7.8 درصد افزایش به 168 میلیارد و 77 میلیون دلار رسید که بیشترین میزان صادرات سالانه در تاریخ ترکیه است.

وی همچنین با اعلام اینکه میزان صادرات ترکیه در ماه نوامبر با افزایش 9.49 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به 15 میلیارد و 532 دلار بالغ شده است از شکسته شدن رکوردی جدید در میزان صادرات ماهانه خبر داد.

پکجان نسبت به رسیدن به هدف 170 میلیاردی صادرات طی سال 2018 نیز ابراز اطمینان کرده است.

از سوی دیگر میزان واردات ترکیه در ماه نوامبر با کاهش 21.5 درصدی نسبت به نوامبر سال گذشته به 16 میلیارد و 136 میلیون دلار کاهش یافته است.

میزان کسری تجارت خارجی ترکیه نیز طی نوامبر با کاهش 90.5 درصدی 604 میلیون دلار رقم خورده است.

از نکات قابل توجه تجارت خارجی ترکیه در ماه گذشته استفاده از لیر ترک در بخش واردات و صادرات کشور بوده است. طی نوامبر سهم لیرترک از میزان واردات و صادرات ترکیه 10.1 میلیارد لیر بوده است.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH