10:07:28 - سه شنبه 18 دسامبر 2018
ابتکار عمل فعالین مدنی-سیاسی آزربایجانی در گرامیداشت ۲۶آذر ۱۳۲۵ سالگرد کتابسوزی رژیم پهلوی در آزربایجان جنوبی
به گزارش 50 میلیون آمادگی و اعلام برنامه ها برای گرامیداشت ۲۶آذر در آزربایجان جنوبی توسط فعالین تورک موج گسترده ای از فعالیت های میدانی را سبب شد، به طوری که کتابهای تورکی در سطح گسترده ای در شهرهای آزربایجان جنوبی همزمان با سالگرد۲۶آذر کتابسوزی رژیم پهلوی در آزربایجان ،توزیع شد. میلیوت تورک؛همزمان با سالگرد […]

به گزارش 50 میلیون آمادگی و اعلام برنامه ها برای گرامیداشت ۲۶آذر در آزربایجان جنوبی توسط فعالین تورک موج گسترده ای از فعالیت های میدانی را سبب شد، به طوری که کتابهای تورکی در سطح گسترده ای در شهرهای آزربایجان جنوبی همزمان با سالگرد۲۶آذر کتابسوزی رژیم پهلوی در آزربایجان ،توزیع شد.
میلیوت تورک؛همزمان با سالگرد نسل کشی فرهنگی رژیم پهلوی در آزربایجان جنوبی فعالین ملی _ مدنی با ابتکار عمل راه اندازی چالش “هر آزربایجانی یک کتاب تورکی” ضمن ضرورت حمایت از ناشران و نویسندگان تورکی ، ضرورت اگاه سازی افکار عمومی از ابعاد فاجعه تاریخی آذرماه۱۳۲۵ در قالب دیوار نویسی وتهیه فیلم و تصاویر از اقدامات صورت گرفته و انتشار آنها در فضای مجازی مبارزه مدنی را همه جانبه پیش بردند.
شعار “در آزربایجان جنوبی آزاد به زبان مادری خود خواهیم نوشت” بعنوان پیام این چالش بصورت هوشمندانه از جانب اداره کنندگان چالش #آزربایجان_پنجشنبه_لری انتخاب شده بود،که ضمن تاکید به ادامه مبارزات مبنی بر آزادی آزربایجان جنوبی تنها راه نجات وطن از آزادی میگذرد را در بر میگیرفت و شامل سه پیام روشن

اشاره به زبان تورکی به عنوان اساس و ارکان تشکیل دهنده موجودیت ملت تورک آزربایجان
عدم فراموش کردن جنایت بشری و فرهنگی علیه ملت تورک آزربایجان و لکه ننگ تاریخی که بر روی پیشانی خاندان پهلوی و رضا پهلوی بعنوان شخصی که بجای محکوم کردن این اقدام ضد بشری رژیم وقت پهلوی با افتخار از این نسل کشی انسانی و فرهنگی یاد میکند.
و با توجه به اینکه رژیم آخوندی و پان فارس ایران بعنوان دنباله رو سیاست های تورک ستیزانه رژیم پهلوی و از سوی دیگر نگاه استعمارگرایانه و خود مرجع پنداری اپوزسیون فارس در قالب شعارهای عوامفریبانه و عدم محکوم کردن این قتل عام از جانب اپوزسیون فارس، تنها راه آزادی زبان تورکی در آزربایجان جنوبی آزاد رقم خواهد خورد را انعکاساسقبال مردم ازربایجان جنوبی بصورت ویژه معلمان و دانش آموزان در قالب فیلم ها و بازگو کردن پیام این چالش از چهرهای متفاوت جامعه ابتکار عملی خلاقانه از جانب اداره کنندگان این چالش بود.
مبارزات مدنی در قالب چالش #آزربایجان_پنجشنبه_لری در آذر ماه به نوبه خود در بعد مبازرات مدنی حرکت ملی آزربایحان صفحه جدیدی را رقم زد و ضمن انعکاس فعالیت های میدانی در فضای مجازی عمق تاثیر گذاری و بازتاب این قبیل اقدمات در افکار عمومی آزربایجان را نشانه گرفت.
همزمان بعضی دیگر از فعالین ملی مدنی آزربایجان در شهرهای مختلف با به دست گرفتن ابتکار عمل طی روزهای اخیر با توزیع کتابهای تورکی در بین دانش آموزان تورک در مدارس آزربایجان و خرید کتابهای تورکی به صورت خودجوش ضمن محکوم کرد ن جنایت بشری و فرهنگی رژیم وقت ایران(خاندان پهلوی) به ضرورت اگاه سازی نسل آینده در قبال زبان مادری بعنوان اساس هویت ملی تاکید کردند.
لازم به ذکر است در سال ۲۶ آذر۱۳۲۵ رژیم پهلوی به سرکردگی محمدرضا پهلوی در اقدامی ضد انسانی کتابهای تورکی را به صورت انبوه در میادین اصلی شهرهای آزربایجان به آتش کشیدند و همچنین بر اساس برخی روایات تاریخی نزدیک به ۲۵۰۰۰هزار نفر در آزربایجان قربانی این جنایات گردیدند

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH