10:12:53 - سه شنبه 18 دسامبر 2018
گرافیتی گسترده در اردبیل؛ ۲۶ آذر نسل‌کشی فرهنگی در آذربایجان
به گزارش 50 میلیون فعالان ملی-مدنی تورک در اردبیل گرافیتی با پیام “۲۶ آذر بایجان – نسل‌کشی فرهنگی ” جنایتِ فرهنگیِ صورت گرفته توسط عمال پهلوی در سال ۱۳۲۵ در آذربایجان را در حافظه تاریخی مردم اردبیل بازخوانی کردند. این جنایت بخشی از حوادث هولناک رقم خورده توسط قشون پهلوی در آذربایجان بوده که با چراغ سبز دول […]

به گزارش 50 میلیون فعالان ملی-مدنی تورک در اردبیل گرافیتی با پیام “۲۶ آذر بایجان – نسل‌کشی فرهنگی ” جنایتِ فرهنگیِ صورت گرفته توسط عمال پهلوی در سال ۱۳۲۵ در آذربایجان را در حافظه تاریخی مردم اردبیل بازخوانی کردند.

این جنایت بخشی از حوادث هولناک رقم خورده توسط قشون پهلوی در آذربایجان بوده که با چراغ سبز دول شوروی،آمریکا و انگلیس صورت گرفته است.

۲۶ آذر ، سالروز کتابسوزان تورکی در شهرهای آذربایجان است.

قشون پهلوی پس از سقوط حکومت ملی آذربایجان که با بمباران هوایی بی وقفه شهرهای آذربایجان را در آذر ماه ۱۳۲۵ به اشغال خود در آورد پس از قتل عام گسترده آذربایجانیها در ۲۶ آذر آن سال با حضور ارتش پهلوی، دانش‌آموزان مدارسِ تبریز در میدان ساعت تبریز گردهم آورده شده و با جمع آوری کتابهای تورکیِ دانش‌آموزان در میدان ساعت، جشن کتابسوزان تورکی براه انداختند.

چنین مراسمی با ورود ارتش شاهنشاهی در تمام شهرهای آذربایجان صورت گرفته است.

در سال ۱۳۲۴ میر جعفر پیشه‌وری پس از اطمینان از اینکه باستانگرایان پهلوی تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش حقوق اتنیکهای غیر فارس در ایران نیستند با مراجعت به تبریز ظرف سه ماه اعضای دلسوز و بجای مانده مشروطه همچنین بخشی از وطن دوستان حزب توده را گرد هم آورده و با بنا نهادن فرقه دمکرات آذربایجان بیانیه دمکراتیک خودمختاری برای آذربایجان را در ۱۲ شهریور ۱۳۲۴ منتشر کرد.

این بیانیه باعث جذب هزاران آذربایجانی به صف فرقه دمکرات شده.

اداره شهرها به دست فدائیان آذربایجانی افتاد و دیری نکشید که مراکز ارتش یکی یکی و بدون خونریزی به تسلط فدائیان آذربایجانی درآمد.

سرانجام در ۲۱ آذر ۱۳۲۴ ، حکومت ملی آذربایجان به رهبری میر جعفر پیشه‌وری و به مرکزیت تبریز تأسیس شد.

اقدامات دمکراتیک و ساماندهی اوضاع اقتصادی در آذربایجان در برابر بحران اقتصادی و استبداد فراگیر توسط حکومت مرکزی در ایران، آذربایجان را به کانون توجهات دنیا در آن زمان بدل کرد.

به اعتراف مخالفان فرقه دمکرات، خدمات صورت گرفته در حکومت یکساله آذربایجان بیشتر از ۲۰ سال اقدامات حکومت پهلوی در آذربایجان بوده است.

حکومت پهلوی در آن سال که توان مقابله با محبوبیت فراگیر حکومت ملی آذربایجان را نداشت تحت حمایت اتاقهای سری انگلیس، زمینه امضای تفاهم‌نامه‌های نفتی بین بلوک شرق و غرب در ایران را فراهم و با چراغ سبز این دولِ استعمارگر، بمباران هوایی شهرهای آذربایجان توسط ده‌ها فروند هواپیما را در دستور کار خود قرار داد.

پس از این بمباران ، لشکرکشی بزرگ علیه شهرهای آذربایجان صورت و در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ سقوط حکومت ملی آذربایجان رقم خورد.

منابع متعدد شمار قتل عام در آذربایجان را بالغ بر ۲۵۰۰۰ نفر عنوان کرده‌اند.

پس از اشغال آذربایجان و این کُشتار فراگیر، کتابهای تورکی و اسامی تورکی در آذربایجان ممنوع و بیش از ۲۰۰۰ مدرس و معلم تورک در دادگاه نظامی مورد محاکمه قرار گرفت.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH