18:27:58 - سه شنبه 18 دسامبر 2018
چالش پنجشنبه های آزربایجان در سالگرد سوزاندن کتابهای تورکی توسط رژیم پهلوی
شونیسم فارس در قالب حکومت شاهنشاهی پهلوی در ۲۶ آذر۱۳۲۵ اساس ملت تورک آزبایجان را هدف نابودی قرار داد و با آتش زدن کتابهای تورکی ،تورک ستیزی خود را به درجه اعلا رسانید ، و امروز نیز شونیسم فارس در قالب حکومت آخوندی جمهوری اسلامی ایران ادامه دهنده مسیر پانیرانستی و پان فارسیستی می باشد .

-ویدئوی ۱۵ ثانیه ای با یک کتاب تورکی خریداری شده (ما در آزربایجان آزاد و‌مستقل به زبان خود خواهیم خواند و خواهیم نوشت )
۲۶ آذر ۱۳۲۵
🔹زبان یکی از ارکان تشکیل دهنده یک ملت است و ملتی که زبانش نابود شود ملت بودن خود را از دست داده است .
🔹شونیسم فارس در قالب حکومت شاهنشاهی پهلوی در ۲۶ آذر۱۳۲۵ اساس ملت تورک آزبایجان را هدف نابودی قرار داد و با آتش زدن کتابهای تورکی ،تورک ستیزی خود را به درجه اعلا رسانید ، و امروز نیز شونیسم فارس در قالب حکومت آخوندی جمهوری اسلامی ایران ادامه دهنده مسیر پانیرانستی و پان فارسیستی می باشد .
🔹ملت تورک آزربایجان جنوبی امروز یکی از وظایفمان در قبال دشمنان موجودیت و هویتمان ،حمایت از زبان تورکی است.
IMG_8449 برای دیدن ویدئو کلیک کنید

 

 

 

 

 

IMG_8735

IMG_8733

IMG_8710

IMG_8704

IMG_8700

IMG_8692

IMG_8608

IMG_8557

IMG_8555

IMG_8524

IMG_8521

IMG_8516

IMG_8515

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH