8:57:41 - جمعه 28 دسامبر 2018
حدود 52 میلیارد تومان برای تقویت زبان فارسی در بودجه سال 98
به گزارش 50 میلیون دولت ایران ده ها میلیارد تومان بودجه برای تقویت زبان فارسی از طریق نهادها و موسسات نژادپرست در نظر گرفته است که در لایحه بودجه 98 تقدیم مجلس شده است. همچنین بودجه پیشنهادی سال 98 امروز، 4 دی‌ماه،‌ توسط رئیس جمهور حکومت ایران تقدیم مجلس شد. این در حالیست که نزدیک […]

به گزارش 50 میلیون دولت ایران ده ها میلیارد تومان بودجه برای تقویت زبان فارسی از طریق نهادها و موسسات نژادپرست در نظر گرفته است که در لایحه بودجه 98 تقدیم مجلس شده است.
همچنین بودجه پیشنهادی سال 98 امروز، 4 دی‌ماه،‌ توسط رئیس جمهور حکومت ایران تقدیم مجلس شد.
این در حالیست که نزدیک به ۴۰ میلیون تورک در ایران بدون داشتن مدرسه ای به زبان مادریشان مجبور به تحصیل به زبان عقیم فارسی دری هستند.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH