9:58:53 - سه‌شنبه 1 ژانویه 2019
دستگیری گسترده فعالین ترک آذربایحانی در شهرستان سراب
به گزارش 50 میلیون تورک؛ فعالین ملی _ مدنی آذربایجان طی امروز به مورخ دهم دیماه۱۳۹۷ در شهر سراب بصورت همزمان توسط نیروهای امنیتی دسگتیر شدند. اسامی تعدادی از فعالین دستگیر شده و محل دستگیری آنها بشرح ذیل میباشد؛ سهند معالی حدود ساعت 14:00 در محل کار خود واقع ، وحید نوراحمد حدود ساعت 14:00 […]

به گزارش 50 میلیون تورک؛ فعالین ملی _ مدنی آذربایجان طی امروز به مورخ دهم دیماه۱۳۹۷ در شهر سراب بصورت همزمان توسط نیروهای امنیتی دسگتیر شدند.
اسامی تعدادی از فعالین دستگیر شده و محل دستگیری آنها بشرح ذیل میباشد؛ سهند معالی حدود ساعت 14:00 در محل کار خود واقع ، وحید نوراحمد حدود ساعت 14:00 در منزل شخصی خود ،حیدر مزین؛حدود ساعت 14:00 در محل کار خود واقع، محمد رنجبر؛حدود ساعت 14:00 در منزل شخصی خود توسط نیروهای امنیتی دستگیر شده اند ، از محل نگهداری دستگیر شدگان اطلاعی در دسترس نیست.

منابع خبری از دستگیری تعداد دیگری از فعالین ملی _ مدنی در سراب خبر می دهند که از مشخصات سایر افراد دستگیر شده اطلاعی در دسترس نیست.
:پیش تر آقای سهند معالی همزمان با فراخوان مردمی قلعه بابک توسط نیروهای امنیتی دستگیر و توسط دادگاه انقلاب شهرستان سراب به تحمل 10 ماه حبس محکوم شده بود.

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH