18:56:31 - یکشنبه 6 ژانویه 2019
عباس لسانی اعتراض کرد اجرای حکم فعلا متوقف می‌شود!
عباس‌لسانی فعال سیاسی تورک که صبح روز شنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ توسط شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اردبیل دستگیر و جهت اجرای حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری به زندان تبریز فرستاده شد با اعتراض کتبی به روند دادرسی ، صدور و ابلاغ حکم، امروز یکشنبه ۱۶ دی‌ماه تحت‌الحفظ از قرنطینه زندان تبریز به شعبه […]

عباس‌لسانی فعال سیاسی تورک که صبح روز شنبه ۱۵ دی ماه ۱۳۹۷ توسط شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب اردبیل دستگیر و جهت اجرای حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری به زندان تبریز فرستاده شد با اعتراض کتبی به روند دادرسی ، صدور و ابلاغ حکم، امروز یکشنبه ۱۶ دی‌ماه تحت‌الحفظ از قرنطینه زندان تبریز به شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز برده شده و اعتراضش پس از بررسی، وارد شناخته شد.

” اهرابی ” قاضی این پرونده با پذیرش اعتراض لسانی مبنی بر نقص محتویات پرونده و پروسه دادگاه غیابی که با استناد به تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری صورت گرفته ضمن صدور وثیقه مجدد ( یکصد میلیون تومان) برای آزادی موقت ، ۲۵ دی‌ماه جاری را نیز وقت واخواهی برای این پرونده تعیین کرد.

به موجب تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون آیین‌ دادرسی کیفری:
« حكم غيابى كه ظرف مهلت مقرر از آن واخواهى نشود، پس از انقضاى مهلت هاى واخواهى و تجديدنظر يا فرجام به اجراء گذاشته مى شود.
هرگاه حكم دادگاه ابلاغ واقعى نشده باشد، محكومٌ عليه مى تواند ظرف بيست روز از تاريخ اطلاع، واخواهى كند كه در اين صورت، اجراى رأى، متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادركننده حكم اعزام مى شود. اين دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به أخذ تأمين يا تجديدنظر در تأمين قبلى اقدام مى كند »

در اعتراض امروز این فعال سرشناس آذربایجانی مبنی بر غیرقانونی بودن احضارها که همگی از طریق اس‌ام‌اس صورت گرفته معلوم شده که اس‌ام‌اس‌ها پس از صدور برگه‌های رسمی توسط این دادگاه و صرفا جهت اطلاع ارسال می‌شده است. برگه‌هایی که تحویل آن در اسناد پرونده به امضای شخصی به نام “محسن‌برزگر” ثبت گردیده که احراز هویتش و ارتباط او با این پرونده هنوز مشخص نشده است.

عباس‌لسانی در ۱۱ تیرماه امسال در شهر اردبیل بازداشت و پس از انتقال به اداره اطلاعات تبریز در شعبه ۱۱ دادیاری این شهر به:
« فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق سخنرانی در مراسم خاکسپاری مرحوم حسن دمیرچی موزیسین و فعال مدنی شناخته شده آذربایجانی تفهیم اتهام شد. »

وی پس از آزادی موقت به قید وثیقه پنجاه میلیون تومانی در چندین نوبت از طریق اس‌ام‌اس در جریان تشکیل دادگاه ، صدور و به اجرا درآمدن حکم در این پرونده که همگی نامعلوم و بدون ابلاغ و احضار رسمی بود قرار گرفت.

لسانی با غیرقانونی دانستن روند دادرسی در هیچ مرحله‌ای حاضر به تمکین احضارها و ابلاغهای صورت گرفته از طریق اس‌ام‌اس‌های ارسالی از شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز نشد.

خبر حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری او نیز از طریق پیگیری خانواده‌اش در پی اس‌ام‌اس نهایی دادگاه صادر کننده حکم مبنی بر ارسال پرونده به اجرای احکام شعبه انقلاب اردبیل دریافت و منتشر شد،
با قبول نقص در محتویات پرونده وغیابی بودن حکم صادره از سوی قاضی شعبه 2 انقلاب تبریز آقای اهرابی، تیر دادستان اردبیل آقای عتباتی و مسئولین اطلاعاتی و امنیتی در اصرارشان برای اجرای حکم آقای عباس لسانی به سنگ خورد.اما برای بدست آوردن دل مصرین برای اجرای حکم ؛آقای اهرابی پنجاه میلیون تومان وثیقه را به یکصد میلیون تومان تبدیل کرد

منبع:
GAMOH GAMOH GAMOH گاموح GAMOH GAMOH